Konference

Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mgr. Filip Hajný

Konference je se věnuje široké oblasti veřejných zakázek se zaměřením na nový zákon, který byl schválen na jaře letošního roku.

4.10.2016

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Po dlouhém jednání a odkládání byl v dubnu letošního roku schválen zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vyšel spolu s doprovodným zákonem č. 135/2016 Sb. ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabudou 1. října 2016.

Konference je určena

  • všem zájemcům o změny v zákoně o veřejných zakázkách
  • zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek

Program

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ

Nejvýznamnější změny v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele a dodavatele

Jak při zadávání zakázek podporovat místní dodavatele

Přednáška se zabývá obecnou úpravou smluvního práva podle občanského zákoníku a nejčastějšími smluvními typy. Stručně představuje problematiku porušení a změn smluv, upozorňuje na specifika smluv na veřejné zakázky a uvádí pravidla pro zveřejňování smluv.

Problematika smluv ve vztahu k veřejným zakázkám

Přednáška představuje dostupné nástroje a postupy, kterými lze při zadávání veřejných zakázek podpořit místní dodavatele. Rozbor přitom zohledňuje základní zásady veřejného zadávání, především zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

 

 

Lektoři

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998, v roce 2002 ukončil na této fakultě doktorské studium (Ph.D., obor správní právo) a habilitoval se na práci „Veřejné zakázky a PPP projekty“ (2010, obor Finance). Jmenovaný pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek po dobu 2…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Filip Hajný

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, působí jako samostatný advokát v Praze. Ve své praxi spojuje znalosti ústavního, občanského, obchodního, správního a trestního práva.

Specializuje se na smluvní právo, soudní i mimosoudní řešení sporů, právo na informace, práva k duševnímu vlastnictví a ochranu osobnosti.

Zabývá se rovněž právy k…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skvz/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

4.10.2016

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Mediální partneři