Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Aktuální novely ZP a dalších pracovněprávních předpisů + změny v oblasti pracovnělékařských služeb od 1.11.2017

Seminář je určen:

Personalistům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Cíl semináře:

Seminář shrne změny, které přinesl letošní rok v oblasti pracovního práva. I když s velkou pravděpodobností nebude schválena velká (koncepční) novela zákoníku práce, došlo v letošním roce k přijetí celé řady důležitých změn, které ovlivní činnost a praxi zaměstnavatelů. Současně budou účastníci seznámeni s novými a důležitými soudními rozhodnutími (zejm. Nejvyššího soudu), která jsou v poslední době dosti překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti je čím dál složitější. 

Obsah semináře:

1.    Přehled veškerých změn v oblasti pracovního práva

Současná situace je – pokud jde o změny pracovněprávních předpisů – dosti nepřehledná, neboť několika novelami se měnila i pravidla v zákoně o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti. Účastníci budou seznámeni s přehledem všech změn a okamžikem, kdy takové změny začaly či začnou platit.

2.    Rozsáhlé změny v oblasti pracovnělékařských služeb

S účinností od 1.11.2017 začnou platit významně změněná pravidla v oblasti pracovnělékařských služeb, například pokud jde o realizaci zdravotních prohlídek, nutnost vyřizovat výpisy ze zdravotnické dokumentace coby podklad pro vydání lékařského posudku. Dojde i ke změně povinné úhrady za vstupní lékařskou prohlídku, kdy již nebude možné, aby si takové náklady nesl sám zaměstnanec. Tato negativní změna pro zaměstnavatele bude vyvážena tím, že provedení vstupní prohlídky bude možné realizovat až před nástupem do práce (nikoliv již před uzavřením pracovní smlouvy, jak je tomu nyní). Novela povede i k tomu, že by prakticky každý zaměstnavatel měl uzavřít dodatek ke smlouvě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (tzv. závodním lékařem), zejména v oblasti možného zapojení dalších lékařů vyhotovujících posudky (které bude podmíněno právě ujednáním ve smlouvě) nebo vymezením případů, kdy lékař nebude vyžadovat výpisy ze zdravotnické dokumentace (nově bude více záležet na uvážení lékaře a je vhodné si za účelem snížení administrativy a nákladů takové případy vymezit ve smlouvě).

3.    Soukromí zaměstnanců na pracovišti

Podle zákoníku práce nesmějí zaměstnavatelé narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti. Za takové narušení může být považovaný třeba i kamerový systém, GPS sledování služebních vozidel nebo monitoring emailů. I když se tato úprava nemění, nově (od 29.7.2017) mohou tuto oblast, tedy narušování soukromí zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, trestat i inspektoráty práce, neboť došlo k novele zákona o inspekci práce. Vedle Úřadu pro ochranu osobních údajů (některé monitoringy naplňují definici zpracování osobních údajů) tak bude vystupovat v této – velmi nejasné – oblasti další státní orgán se sankčními pravomocemi.

4.    Nová omezení spolupráce s agenturami práce

Pro zaměstnavatele, kteří spolupracují s agenturami práce (jsou tedy z pohledu zákoníku práce uživateli) mohou nastat po 29.7.2017 komplikace, neboť nově není možné, aby byl určitý zaměstnanec přidělen současně ze strany dvou agentur, respektive aby pro zaměstnavatele (uživatele) pracoval jako jeho kmenový a současně i agenturní zaměstnanec (zaměstnanec přidělený agenturou práce). Pro vyloučení možného postihu pokutou tak bude nutné nastavit procesy, aby k takovému duálnímu přidělení (paralelnímu zaměstnání) nedocházelo. Bude vhodné i upravit smluvní dokumentaci s agenturou, respektive samotnými zaměstnanci. 

5.    Přehled aktuálních rozhodnutí českých soudů

V rámci semináře budou představena a vysvětlena aktuální soudní rozhodnutí, zejména v oblasti propouštění zaměstnanců, spolupráce s OSVČ, převádění zaměstnanců na jinou práci nebo vydávání lékařských posudků.

6.    Velká novela zákoníku práce

Hojně diskutovaná a kritizovaná novela zákoníku práce (která měla původně začít platit už 1.7.2017) stále nebyla schválena v rámci Poslanecké sněmovny PČR a vše nasvědčuje tomu, že se již nestihne – s ohledem na ukončení poslední schůze Poslanecké sněmovny před podzimními volbami – projednat. Pokud by došlo ke změně a legislativní proces se podařilo dokončit, bude detailnímu představení novely věnována podstatná část semináře.

 

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 11:00  přednáška (1. část)

11:00 – 11:15  přestávka s občerstvením

11:15 – 13:00  přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
11.10.20179:00 - 13:00Prahabude upřesněno3690 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz