Seminář

Aktuální novely ZP a dalších pracovněprávních předpisů

JUDr. Jaroslav Škubal

Seminář shrne změny, které přinesl letošní rok v oblasti pracovního práva. I když s velkou pravděpodobností nebude schválena velká (koncepční) novela zákoníku práce, došlo v letošním roce k přijetí celé řady důležitých změn, které ovlivní činnost a praxi zaměstnavatelů. Současně budou účastníci seznámeni s novými a důležitými soudními rozhodnutími (zejm. Nejvyššího soudu), která jsou v poslední době dosti překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti je čím dál složitější.

Seminář je určen:

Personalistům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Cíl semináře:

Seminář shrne změny, které přinesl letošní rok v oblasti pracovního práva. I když s velkou pravděpodobností nebude schválena velká (koncepční) novela zákoníku práce, došlo v letošním roce k přijetí celé řady důležitých změn, které ovlivní činnost a praxi zaměstnavatelů. Současně budou účastníci seznámeni s novými a důležitými soudními rozhodnutími (zejm. Nejvyššího soudu), která jsou v poslední době dosti překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti je čím dál složitější. 

Obsah semináře:

1.    Přehled veškerých změn v oblasti pracovního práva

Současná situace je – pokud jde o změny pracovněprávních předpisů – dosti nepřehledná, neboť několika novelami se měnila i pravidla v zákoně o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti. Účastníci budou seznámeni s přehledem všech změn a okamžikem, kdy takové změny začaly či začnou platit.

2.    Rozsáhlé změny v oblasti pracovnělékařských služeb

S účinností od 1.11.2017 začnou platit významně změněná pravidla v oblasti pracovnělékařských služeb, například pokud jde o realizaci zdravotních prohlídek, nutnost vyřizovat výpisy ze zdravotnické dokumentace coby podklad pro vydání lékařského posudku. Dojde i ke změně povinné úhrady za vstupní lékařskou prohlídku, kdy již nebude možné, aby si takové náklady nesl sám zaměstnanec. Tato negativní změna pro zaměstnavatele bude vyvážena tím, že provedení vstupní prohlídky bude možné realizovat až před nástupem do práce (nikoliv již před uzavřením pracovní smlouvy, jak je tomu nyní). Novela povede i k tomu, že by prakticky každý zaměstnavatel měl uzavřít dodatek ke smlouvě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (tzv. závodním lékařem), zejména v oblasti možného zapojení dalších lékařů vyhotovujících posudky (které bude podmíněno právě ujednáním ve smlouvě) nebo vymezením případů, kdy lékař nebude vyžadovat výpisy ze zdravotnické dokumentace (nově bude více záležet na uvážení lékaře a je vhodné si za účelem snížení administrativy a nákladů takové případy vymezit ve smlouvě).

3.    Soukromí zaměstnanců na pracovišti

Podle zákoníku práce nesmějí zaměstnavatelé narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti. Za takové narušení může být považovaný třeba i kamerový systém, GPS sledování služebních vozidel nebo monitoring emailů. I když se tato úprava nemění, nově (od 29.7.2017) mohou tuto oblast, tedy narušování soukromí zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, trestat i inspektoráty práce, neboť došlo k novele zákona o inspekci práce. Vedle Úřadu pro ochranu osobních údajů (některé monitoringy naplňují definici zpracování osobních údajů) tak bude vystupovat v této – velmi nejasné – oblasti další státní orgán se sankčními pravomocemi.

4.    Nová omezení spolupráce s agenturami práce

Pro zaměstnavatele, kteří spolupracují s agenturami práce (jsou tedy z pohledu zákoníku práce uživateli) mohou nastat po 29.7.2017 komplikace, neboť nově není možné, aby byl určitý zaměstnanec přidělen současně ze strany dvou agentur, respektive aby pro zaměstnavatele (uživatele) pracoval jako jeho kmenový a současně i agenturní zaměstnanec (zaměstnanec přidělený agenturou práce). Pro vyloučení možného postihu pokutou tak bude nutné nastavit procesy, aby k takovému duálnímu přidělení (paralelnímu zaměstnání) nedocházelo. Bude vhodné i upravit smluvní dokumentaci s agenturou, respektive samotnými zaměstnanci. 

5.    Přehled aktuálních rozhodnutí českých soudů

V rámci semináře budou představena a vysvětlena aktuální soudní rozhodnutí, zejména v oblasti propouštění zaměstnanců, spolupráce s OSVČ, převádění zaměstnanců na jinou práci nebo vydávání lékařských posudků.

6.    Velká novela zákoníku práce

Hojně diskutovaná a kritizovaná novela zákoníku práce (která měla původně začít platit už 1.7.2017) stále nebyla schválena v rámci Poslanecké sněmovny PČR a vše nasvědčuje tomu, že se již nestihne – s ohledem na ukončení poslední schůze Poslanecké sněmovny před podzimními volbami – projednat. Pokud by došlo ke změně a legislativní proces se podařilo dokončit, bude detailnímu představení novely věnována podstatná část semináře.

 

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 11:00  přednáška (1. část)

11:00 – 11:15  přestávka s občerstvením

11:15 – 13:00  přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.10.2017

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.