On-line seminář

Alergeny v potravinovém průmyslu

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská legislativa stanoví zvýrazňovat na obalech potravin přítomnost látek vyvolávajících alergie. Problematika řízení alergenů ve výrobě a jejich následné označování proto patří mezi stěžejní agendu výrobců potravin. Na semináři se dovíte, jak alergeny klasifikujeme a jaká je správná praxe při řízení rizik týkajících se alergenů v potravinářském průmyslu.

On-line seminář je určen:

všem, kdo se ve své profesi setkávaji s problematikou řízení alergenů ve výrobě, označování alergenů a dále výskytu alergenů v potravinách. 

Obsah semináře:

  • Co jsou alergie - příčiny a dopady na zdraví.

  • Alergie z potravin.

  • Významné potravinové alergeny.

  • Řízení alergenů ve výrobě potravin.

  • Informace o alergenech v potravinách - označování potravin.

  • Mýty okolo alergenů. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

K tomuto on-line semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.