Seminář

Bezpečný provoz systémů pro skladování

Na skladovací techniku se často vážou zcela mimořádné požadavky ohledně její bezpečnosti

František Boška

Na semináři se seznámíte se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, splatnými českými a evropskými normami v této oblasti.

S jakými tématy se na semináři seznámíte: 

 • Se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.
 • S metodikou praktického provádění kontroly technického stavu regálů, práce a vyhodnocování normových tolerancí jednotlivých parametrů.
 • Se způsoby vyhodnocování případných poškození regálů a stanovení stupně rizika plynoucího z konkrétního poškození. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. Jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z užívání skladovací techniky.
 • S managmentem rizik – praktické techniky a postupy vyhodnocování rizik.

Obsah semináře:

 • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
 • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky, technické normy (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030) dodavatelů skladovací techniky (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.)
 • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a běžného provozu skladu
 • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození a jejich vyhodnocení v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635. Povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.  

          Seminář je určen pro:

          • zájemcům, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii,
          • provozovatelům skladů a prostor, kde jsou instalovány regálové systémy,
          • osobám oprávněným provádět revize skladovacích systémů,
          • osobám odpovědným za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou provozovány

          Lektor

          František Boška

          absolvent oboru fyzika – technika na pedagogické fakultě. Držitel osvědčení OZO v prevenci rizik. V letech 1995 – 2006 se zabýval prodejem regálů od několika evropských výrobců. Od roku 2006 se zabývá revizemi a kontrolami skladovací techniky, žebříků a pojízdných lešení. Od roku 2014 školí z metodiky provádění revizí regálů.

          Jako prokurista…

          Více informací a další semináře lektora

          Termíny a místo konání

          17.5.2023

          9:00 - 16:00

          Praha

          Adresa bude upřesněna

          Přihlásit Připomenout

          4 990,- Kč

          17.5.2023

          9:00 - 16:00

          On-line

          Cisco Webex

          Přihlásit Připomenout

          4 990,- Kč

          Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

          O tématu školení

          Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

          Skladování, systém skladování, skladování bezpečnost, bezpečnost skladování, kontrola regálů, regály bezpečnost, regálové systémy, bezpečnost regálových systémů, skladovací systémy, revize skladovacích systémů, bezpečnost na pracovišti, skladovací technika, technický stav regálů, kontrola technického stavu regálů, kompletace regálových systémů, montáž regálových systémů, rizika provozu skladu, údržba regálové techniky, atd...