Seminář

Bezpečný provoz systémů pro skladování

František Boška

Na semináři se seznámíte se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, splatnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Seminář je určen pro:

 • zájemce, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii
 • provozovatele skladů a prostor, kde jsou instalovány regálové systémy
 • osoby oprávněné provádět revize skladovacích systémů
 • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou provozovány

Co Vám seminář přinese: 

seznámíte se se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Dále s metodikou praktického provádění kontroly technického stavu regálů, práce a vyhodnocování normových tolerancí jednotlivých parametrů.

A v neposlední řadě se způsobem vyhodnocování případných poškození regálů a stanovení stupně rizika plynoucího z konkrétního poškození. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. Jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z užívání skladovací techniky.

Obsah semináře:

  • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
  • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky, technické normy (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030) dodavatelů skladovací techniky (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.)
  • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a běžného provozu skladu
  • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození a jejich vyhodnocení v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635. Povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.  

             

            Lektor

            František Boška

            Absolvent oboru fyzika – technika na pedagogické fakultě. Držitel osvědčení OZO v prevenci rizik. V letech 1995 – 2006 se zabýval prodejem regálů od několika evropských výrobců. Od roku 2006 se zabývá revizemi a kontrolami skladovací techniky, žebříků a pojízdných lešení. Od roku 2014 školí z metodiky provádění revizí regálů.

            Jako prokurista…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            5.11.2020

            9:00 - 16:00

            Praha

            Adresa bude upřesněna

            Přihlásit Připomenout

            4490

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

            O tématu školení

            Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

            Skladování, systém skladování, skladování bezpečnost, bezpečnost skladování, kontrola regálů, regály bezpečnost, regálové systémy, bezpečnost regálových systémů, skladovací systémy, revize skladovacích systémů, bezpečnost na pracovišti, skladovací technika, technický stav regálů, kontrola technického stavu regálů, kompletace regálových systémů, montáž regálových systémů, rizika provozu skladu, údržba regálové techniky, atd...