Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

BOZP na staveništi a ve výstavbě - koordinátor BOZP, plán BOZP a oznámení o zahájení stavby na OPI

Stavební zákon a zákon k zajištění dalších podmínek BOZP byly vydány ve stejném r. 2006, ale vykazovaly jistý nesoulad v oblasti BOZP na staveništi. Nově zavedené pojmy, povinnosti a pravomoci mezi účastníky výstavby, zejména koordinátora BOZP ve vazbě na projektanta stavby a stavbyvedoucího, nebyly zcela dořešeny. Problematickým se jevil i tzv. plán BOZP na staveništi, jehož zpracovatel nebyl jednoznačně stanoven. Jeho obsah rovněž nebyl nikde stanoven. Účastníkům semináře bude představena novelizace předpisů z oblasti BOZP, možnosti skladby a rozsahu plánu BOZP i další doporučení pro činnost účastníků výstavby v této oblasti.

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Co Vám seminář přinese:

Účastníci se seznámí s předpisy z oblasti BOZP, možnostmi skladby a rozsahu plánu BOZP i dalšími doporučeními pro činnost účastníků výstavby v této oblasti.

Obsah semináře:

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele č. 225/2017 Sb. a jeho vazba na problematiku BOZP na staveništi (účinnost od 1. 1. 2018).
 • Činnost koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po novele č. 88/2016 Sb. (účinnost od 1. 5. 2016).
 • Prováděcí nařízení vlády k problematice BOZP na staveništi č. 591/20006 Sb. a č. 592/2006 Sb. po novele č. 136/2016 Sb. (účinnost od 1. 5. 2016).
 • Vazby rozhodujících účastníků výstavby: stavebník – projektant – stavbyvedoucí – technický dozor stavebníka/stavební dozor na koordinátora BOZP na staveništi (vzájemné požadavky a povinnosti).
 • Požadavky na koordinátora BOZP, Plán BOZP a Oznámení o zahájení stavby na OIP – Oblastní inspektorát práce.
 • Metodické pomůcky MMR a ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě pro účastníky výstavby - diskuze, ukázky.

Časový harmonogram:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.15- seminář (3. část)

14.15 - 14.30 -  přestávka s občerstvením

14.30 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

Lektor

Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
26.10.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.