On-line seminář

Byty a nebytové prostory z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme problematiku bytů, nebytových prostor a jednotek z pohledu daní (daně z příjmů, DPH a daně z nemovitých věcí).

Výběr z obsahu:

  • vymezení bytu, nebytového prostoru a jednotky v českém právu, související pojmy (bytová potřeba, zdanitelná jednotka, vybraná nemovitá věc apod.),
  • jednotka jako majetek daňově odpisovaný,
  • aplikace DPH u převodu jednotek a nájmů jednotek a bytů,
  • základní principy zdanění daní z nemovitých věcí,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.10.2021

14:00 - 15:30

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.