On-line seminář

Byty a nebytové prostory z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme problematiku bytů, nebytových prostor a jednotek z pohledu daní (daně z příjmů, DPH a daně z nemovitých věcí).

Výběr z obsahu webináře:

  • Vymezení bytu, nebytového prostoru a jednotky v českém právu, související pojmy (bytová potřeba, zdanitelná jednotka, vybraná nemovitá věc apod.)
  • Jednotka jako majetek daňově odpisovaný
  • Aplikace DPH u převodu jednotek a nájmů jednotek a bytů
  • Základní principy zdanění daní z nemovitých věcí
  • Související výklad a stanoviska GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.6.2024

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.