Seminář

CASH FLOW - jak řídit tok peněz

Ing. Dana Kubíčková CSc.

Seminář poradí pracovníkům na různých úrovních řízení firem, kteří potřebují načerpat a doplnit znalosti, jak lépe řídit tok peněz ve firmě jako důležitý prvek finanční stability firmy.

Seminář je určen pro:

všechny, kteří potřebují načerpat znalosti, jak lépe řídit tok peněz ve firmě, tj. pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční managery a další pracovníky finančního řízení, ale i pro pracovníky jiných oblastí, kteří plánují či ovlivňují svými aktivitami peněžní toky ve firmě či projektu

Cíl semináře:

Cílem kursu je seznámit s podstatou cash-flow a faktory, které do jeho průběhu zasahují a ovlivňují ho a které je třeba při řízení CF respektovat a ovlivňovat, seznámit s metodami, které tyto faktory umožňují měřit a cíleně ovlivňovat, seznámit s metodami a postupy strategického a operativního plánování a řízení cash-flow, s využitím údajů o cash-flow při hodnocení finanční situace, ale také s metodami zjišťování cash-flow a sestavení výkazu Cash-flow jako součásti účetní závěrky.

garance kvality

Obsah semináře:

 1. podstata cash-flow (CF),
 2. význam CF pro finanční řízení,
 3. faktory ovlivňující CF firmy,
 4. metody a postupy používané při operativním řízení CF,
 5. metody a postupy používané při strategické řízení a plánování CF,
 6. plánování budoucích peněžních toků,
 7. čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR),
 8. účetní výkaz CF a metody jeho sestavení,
 9. vypovídací schopnost jednotlivých částí výkazu CF,
 10. ukazatelé finanční analýzy vycházející z CF.
 11. praktické příklady

Program - rozvrh:

 • Podstata CF a jeho význam ve finančním řízení, řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow, způsoby a metody řízení a plánování cash flow, příklady
 • Management pohledávek a zásob, řízení peněžní hotovosti jako nástroje řízení CF ve firmě,prognózování cash flowa extrapolační techniky, příklady
 • Strategické plánování peněžních toků, metody hodnocení efektivnosti investic z hlediska peněžních toků (čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), příklady
 • Sestavení výkazu CF, metody zjišťování CF, interpretace údajů o složkách CF, přímá a nepřímá metoda sestavení výkazu CF, metody finanční analýzy využívající CF, příklady

Časový harmonogram semináře:

  8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.30 – přednáška (2. část)

12.30 – 13.30 – oběd

13.30 – 17.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

VŠFS - katedra podnikové ekonomiky financí, vedoucí sekce účetnictví

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.10.2017

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

cash-flow účetní závěrka, řízení cash flow, cash flow, účetní výkaz CF, sestavení CF, plánování CF atd.