Seminář

Celní kodex a celní předpisy v roce 2017

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Marek Reinoha

Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.

Bonus

pro každého účastníka 2 vstupenky na libovolný 2D film či 3D film do kina Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen pro:

Seminář je určen dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem.

Cíl semináře:

Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.

Obsah semináře: 

• nakládání se zbožím, celní režimy, dočasné uskladnění, zvláštní celní režimy (dnes celní režimy s ekonomickým účinkem),

• možnosti zjednodušení celních formalit,

• výhody podmíněné certifikátem AEO (oprávněný hospodářský subjekt),

• zastupování v celním řízení,

• dočasné uskladnění zboží, 

• celní hodnota, 

• původ zboží,

• celní dluh, jeho vznik,

• zajištění celního dluhu, 

• závazné informace,

• další změny pravidel a postupů při celním řízení,

• novela zákona o DPH navázaná na změnu celních předpisů.

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15– přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.6.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 390,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

kurz celní předpisy, školení celní předpisy, obchod se třetími zeměmi, mimounijní obchod, celní sazební, Marek Reinoha (lektor).