Seminář

Daň z příjmů PO včetně vyplnění přiznání za rok 2019

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je seznámení účastníků s celým postupem zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019, a to včetně souvisejících postupů z pohledu účetnictví podnikatelských subjektů (uzavření účetního období a zjištění účetního výsledku) přes transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový základ až po vyplnění formuláře přiznání. Seminář bude doplněn o rekapitulaci nejdůležitějších změn ve zdanění právnických osob pro rok 2019.

Seminář je určen pro:

Seminář je vhodný pro daňové poradce, ekonomy, účetní, další osoby, které se ve firmách - právnických osobách zabývají daňovou a účetní problematikou, a nejen v případě, kdy sestavují daňové přiznání k dani z příjmů, ale také pokud připravují (např. v rámci účetní závěrky) podklady pro sestavení přiznání.

Obsah semináře: 

  • základní principy a možnosti zdanění právnických osob (schéma, daňové sazby, aplikace zdanění zvláštní sazbou, samostatný základ daně, zdaňovací období)
  • zdroj příjmů, příjmy, které nejsou předmětem zdanění a osvobozené příjmy (vč. problematiky zdanění příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřiné)
  • odčitatelné položky právnických osob (uplatnění ztráty - test podstatné změny, dary, odpočet na vědu a výzkum a na odborné vzdělávání)
  • slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností)
  • vybraná problematika zdanění (komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)
  • základní principy sestavení účetní závěrky (vč. zdůraznění postupu při transformaci účetního výsledku na daňový) - ilustrace postupu na příkladu
  • daňové přiznání 2019 a související povinnosti vůči správci daně (seznámení s formulářem, přílohy přiznání, termíny pro podání přiznání, zálohové povinnosti) - ilustrace vyplnění přiznání na příkladu.

Výklad bude ilustrován na příkladu na sestavení účetní závěrky podnikatelského subjektu - právnické osoby - a na její transformaci do daňového přiznání. Rovněž budou zdůrazněna aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.3.2020

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3490

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.