On-line seminář

Daně z příjmů - novinky pro rok 2022

vč. problematiky kompenzačního bonusu

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2022 a připomenutí základních pravidel a podmínek nároku na kompenzační bonus v roce 2022.

Výběr z obsahu:

  • změny slev na dani a daňového zvýhodnění na děti u fyzických osob,
  • paušální daň v roce 2022,
  • rozšíření osvobození u fyzických osob (na základě „odškodňovacích zákonů“),
  • změny u právnických osob v souvislosti s úpravou omezení uznatelnosti nadměrných výdajů u v. o. s. a k. s.,
  • rušení některých kovidových výjimek (mimořádné odpisy, zvýšený limit darů apod.),
  • upravené formuláře daně daňových přiznání, zejména u fyzických osob, a další,
  • základní podmínky a pravidla pro poskytnutí kompenzačního bonusu v roce 2022 a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.2.2022

14:00 - 15:30

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.