Seminář

Daňové a nedaňové náklady (výdaje)

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je komplexní rozbor daňových a nedaňových nákladů a podmínek pro jejich odlišení v návaznosti na ustanovení zákona o daních z příjmů a na související výklady nejen správce daně. Zároveň budou zdůrazněny rozdíly mezi daňovým a účetním zachycením nákladů.

Seminář je určen:

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem, a jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit.

Obsah semináře:      

  • vymezení nákladu (výdaje) v daních a účetnictví, vazba na související výnosy
  • základní podmínky pro vznik daňového nákladu
  • daňový a účetní princip časového rozlišení nákladů
  • daňově účinné náklady v příkladech (daňové odpisy, daňové rezervy, leasing vč. jeho předčasného ukončení, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.)
  • nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod.)
  • zdůraznění aktuálních změn a výkladů v roce 2019 a očekávaných novinek v návaznosti na vývoj legislativy v době konání semináře.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.8.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3590

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Monika K.

“Se seminářem jsem byla nadmíru spokojena!„

Věra Drechslerová, JLV, a.s.

“Na semináři mě nejvíce zaujala témata "Benefity" a "Opravné položky".„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

daňové náklady, daňové výdaje, odpisy pohledávek, daňový náklad, nedaňové náklady, nedaňové výdaje, daňová uznatelnost, nakládání s elektroodpadem, ztrátový prodej cenných papírů, pokuty 2019, penále 2019, Ivan Brychta atd.