Seminář

Daňové a nedaňové náklady

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme daňové a nedaňové náklady v návaznosti na jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů, zdůrazníme aktuálních postupy a upozorněníme na rozdíly v účetním a daňovém pojetí nákladů v některých případech.

Seminář je vhodný:

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem a jaké podmínky je potřeba pro daňovou uznatelnost plnit.

Obsah semináře:      

  • daňové náklady, základní podmínky pro vznik daňového nákladu
  • rozdíl v daňovém a účetním pojetí nákladů, princip časového rozlišení v účetnictví a daních
  • rozbor daňových nákladů (v souvislosti s majetkem, technické zhodnocení versus opravy, finanční a operativní pronájem, problematika rezerv, opravných položek a odpisu pohledávek, výdaje na propagaci a reklamu, daňové výdaje související se zaměstnanci a další)
  • rozbor nedaňových nákladů (manka a škody, výdaje na reprezentaci, pokuty a penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů - problematika podkapitalizace a další)
  • vyčíslení rozdílů mezi daněmi a účetnictvím při úpravě účetního výsledu hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech)
  • aktuální změny, výklady MF a GFŘ k dané problematice.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny poslední novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.6.2022

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Monika K.

“Se seminářem jsem byla nadmíru spokojena!„

Věra Drechslerová, JLV, a.s.

“Na semináři mě nejvíce zaujala témata "Benefity" a "Opravné položky".„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

daňové náklady, daňové výdaje, odpisy pohledávek, daňový náklad, nedaňové náklady, nedaňové výdaje, daňová uznatelnost, nakládání s elektroodpadem, ztrátový prodej cenných papírů, pokuty 2019, penále 2019, Ivan Brychta atd.