On-line seminář

Daňové a účetní novinky 2020-2021

RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je seznámení účastníků s již schválenými změnami v daňové oblasti přijatými v závěru roku 2020 a schválenými nebo očekávanými pro rok 2021 a následující. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Webinář je vhodný:

pro daňové poradce ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, a neposlední řadě i pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Obsah webináře: 

  • změny v daních z příjmů (zpětné uplatnění daňové ztráty vč. speciálního postupu pro rok 2020, mezinárodní smlouva a související úpravy, změny v důsledku minimální a průměrné mzdy, změny v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí, nová paušální daň a její aplikace, připravovaný stravenkový paušál, rušení superhrubé mzdy výměnou za progresivní daň, úpravy hranic pro technické zhodnocení a hmotný movitý majetek, nová pravidla pro nehmotný majetek a další)
  • změny v zákoně o DPH (DPH u nájmu od roku 2021, plnění v řetězci s jedinou přepravou, přemístění zboží a režim skladu, změna u zvláštního režimu pro poskytování cestovní služby, záloha na nadměrný odpočet a další)
  • změny dalších daňových zákonů, např. daňového řádu (zcela zásadní novela účinná od roku 2021), zákona o evidenci tržeb (odložení evidence na rok 2023), zákona o spotřebních daních, daně z nemovitých věcí nebo snížení silniční daně u vybraných nákladních vozidel
  • změny v účetních předpisech (v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, v návaznosti na vývoj legislativy)
  • a další změny v návaznosti na legislativní proces.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.3.2021

9:00 - 14:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.