Seminář

Daňové a účetní problémy malých s.r.o.

Rodinné podnikání pod daňovým drobnohledem

RNDr. Ivan Brychta

Podrobně se podíváme na činnost malých („rodinných“) s. r. o. s vazbou na daně. Vlastníkům poskytneme informace o základních povinnostech ve vztahu k daním a účetnictví, o možnostech zdanění příjmů společníků o a postupech při vzniku či zániku s. r. o.

Obsah semináře

 • Založení s. r. o. z účetního hlediska, základní povinnosti s. r. o. coby účetní jednotky, účetní závěrka
 • S. r. o. a povinnosti s ní spojené
 • Daňová problematika vkladu majetku společníka do s. r. o.
 • Optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro s. r. o. pracuje
 • Způsob vyplácení podílů na zisku
 • Porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s. r. o.
 • Plnění ve prospěch společníků a jednatelů s. r. o. z pohledu daní a účetnictví
 • Povinnosti jednatelů ve vztahu k daním a účetnictví
 • Ukončení činnosti s. r. o., převod podílu v s. r. o.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy v roce 2024 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Seminář je určen:

vlastníkům, ekonomům, účetním a dalším osobám z malých s. r. o., které chtějí znát základní daňové a účetní principy ve vztahu k jejich podnikání, a to od založení obchodní korporace po její případný zánik či prodej podílu. Vhodný je též pro fyzické osoby, které chtějí přejít z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci právnické osoby (s. r. o.).

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.9.2024

9:00 - 13:00

Praha

Evropská 423/178, Praha 6

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

26.9.2024

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.