Seminář

Daňové a účetní problémy malých s.r.o.

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor daňové a účetní problematiky týkající se činnosti malých („rodinných“) s. r. o., kde vlastníci (většinou rodinní příslušníci) firmu zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti. Cílem je rovněž rozbor daňových a účetních souvislostí ve vztahu k vlastníkům s. r. o., např. možností zdanění příjmů společníka a postupů při vzniku či zániku s. r. o.

Seminář je určen pro

Seminář je vhodný pro vlastníky, ekonomy, účetní a další osoby z malých s. r. o., které chtějí znát základní daňové a účetní principy ve vztahu k jejich podnikání, a to od založení obchodní korporace po její případný zánik či prodej podílu. Vhodný je též pro fyzické osoby, které chtějí přejít z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci právnické osoby (s. r. o.).

Cíl semináře

Cílem semináře je ucelený rozbor daňové a účetní problematiky týkající se činnosti malých („rodinných“) s. r. o., kde vlastníci (většinou rodinní příslušníci) firmu zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti. Cílem je rovněž rozbor daňových a účetních souvislostí ve vztahu k vlastníkům s. r. o., např. možností zdanění příjmů společníka a postupů při vzniku či zániku s. r. o.

Obsah semináře

  • založení s .r. o. z účetního hlediska, základní povinnosti s. r. o. coby účetní jednotky, volba účetního období, rozsah vedení účetnictví, účetní závěrka s. r. o. a povinnosti s ní spojené,
  • daňová problematika vkladu majetku společníka do s. r. o.,
  • optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro s. r. o. pracuje,
  • způsob vyplácení podílů na zisku 
  • porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s. r. o.,
  • plnění ve prospěch společníků a jednatelů s. r. o. z pohledu daní a účetnictví,
  • povinnosti jednatelů ve vztahu k daním a účetnictví, 
  • ukončení činnosti s. r. o., převod podílu v s. r. o.
  • a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy v roce 2018 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – dopolední coffee break

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část  + diskuze)

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.6.2018

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.