On-line seminář

Datové schránky a školy

Školy mají povinnost zřídit datovou schránku

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

A víte, jaké povinnosti školám ze zřízení datové schránky jako orgánům veřejné moci vyplývají?

Co se na online semináři dozvíte

  • Jaké jsou nejčastější chyby při práci s datovou schránkou?
  • Kdo může s datovou schránkou ve škole pracovat, které dokumenty a komu se datovou schránkou posílají, v jakém formátu?
  • Je nutný elektronický podpis?
  • Kde a jak dlouho ukládat datové zprávy?

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

má přírodovědné, pedagogické a manažerské vzdělání. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy ve studijním programu Školský management. Od roku 2010 je lektorkou v oblastech veřejné správy. Vede semináře/webináře pro širokou veřejnost (školy, úřady, firmy, živnostníky, fyzické osoby), týkající se práce s datovými schránkami, elektronickými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.10.2022

9:00 - 11:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.