On-line seminář

Datové schránky a školy

Má Vaše škola zřízenou datovou schránku?

RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA

Víte, jaké povinnosti školám vyplývají ze zřízení datové schránky jako orgánům veřejné moci?

Co se na online semináři dozvíte

  • Jaké jsou nejčastější chyby při práci s datovou schránkou?
  • Kdo může s datovou schránkou ve škole pracovat, které dokumenty a komu se datovou schránkou posílají, v jakém formátu?
  • Je nutný elektronický podpis?
  • Kde a jak dlouho ukládat datové zprávy?

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA

má přírodovědné, pedagogické a manažerské vzdělání. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy ve studijním programu Školský management. Od roku 2010 je lektorkou v oblastech veřejné správy. Vede semináře/webináře pro širokou veřejnost (školy, úřady, firmy, živnostníky, fyzické osoby), týkající se práce s datovými schránkami, elektronickými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.9.2021

9:00 - 11:00

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.