Seminář

Dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole

Mgr. Lenka Polášková

Téma tohoto školení se věnuje specifickým poruchám chování u dětí předškolního věku, metodám práce v mateřské škole a možnostmi spolupráce s rodiči.

Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Seminář je určen pro:

učitele/ky a ředitele/ky mateřských škol

Cíl semináře:

je seznámit učitelky mateřských škol s definicí specifických poruch chování, metodami práce v mateřské škole, možnostmi spolupráce s rodiči a speciálně – pedagogickými institucemi a institucemi odborníků z oblasti dětské psychiatrie a komplexním integračním procesem.

Učitelky mateřské školy mohou být prvním významným elementem při rozpoznávání projevů spojených s poruchami pozornosti u dětí předškolního věku. Kvalitním a včasným informováním rodičů o možnostech diagnostiky ve školských, poradenských zařízeních, mohou významnou měrou napomoci ke včasné diagnóze a úspěšné integraci dítěte.

Lektorka v kurzu přednese také důležité informace z oblasti legislativy a zásadních změn týkající se novely školského zákona, s platností od 1. 9. 2016, k systémové podpoře inkluzivního vzdělávání v mateřských školách.

 • Definice dítěte s SVP od 1. 9. 2016;
 • Obsah a typologie podpůrných opatření;
 • Změny v oblasti pozice a funkce asistenta pedagoga, s platností od 1. 9. 2016;
 • Změny v oblasti školských poradenských zařízení;

 Účastníci získají zdarma v elektronické verzi:

 Katalogy podpůrných opatření a metodiky práce pro pedagogy a AP.

Obsah semináře:

 • Definice a projevy ADHD a ADD
  • Možnosti poradenské péče v mateřské škole
  • Aktuální situace v problematice ADHD a ADD v České republice
 • Projevy dítěte s ADHD či ADD v kolektivu dětí předškolního věku
  • Raný vývoj dítěte s SPCH
  • Projevy neklidu, příčiny a důsledky SPCH v kolektivu mateřské školy
  • Jak spolupracovat s rodiči, PPP, SPC či ambulancí Pedopsychiatra

Metodika:

 • Rozhovor
 • Dotazování
 • Názorná ukázka
 • Případové studie
 • Příklady „dobré praxe“

Časový harmonogram:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.15 - dopolední coffee break

11.15 - 13.00 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.3.2018

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Jarmila Šebková

“Vynikající seminář s bezchybným servisem„