Seminář

Diverzita - módní záležitost nebo nový směr?

Bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Mgr. Jana Randáková

Seminář Vám pomůže porozumět tomu, co je to diverzita a nalézt odpověď na otázku – proč se diverzitou vůbec zabývat?

Bonus

pro každého účastníka dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen:

pro leadry, personalisty, HR managery a všechny kteří se setkávájí s požadavky aplikovat diverzitní programy do praxe

Cíl semináře:

Sdílet zkušenosti s diverzity managementem z praxe, porozumět tomu, co je to  diverzita, nalézt odpověď na otázku – proč se diverzitou vůbec zabývat, ujasnit si silné a slabé stránky diverzity managementu v praxi, nastavit si vlastní akční plán, jak s diverzitou pracovat na mé individuální úrovni.

Obsah semináře:

 • Definice diverzity dle výkladového slovníku – o co jde?
 • Jak může fungovat diverzity management v profesionální praxi / sdílení zkušeností z praxe/
 •  Proč? Motivace firem  zabývat se touto oblastí?
 • Druhy diverzity – kde všude můžeme rozdílnost potkat?
 • Genderová diverzita
 • Věková diverzita
 • Sociální diverzita
 • Kulturní diverzita  etc.
 • Společenské stereotypy – jak mohou blokovt využití  rozdílností v profesionálních rolích
 • Mapa firemních  stereotypů v myšlení lidí
 • Reflexe limitů společenských a firemních zvyků, které brání využití všech dostupných zdrojů ve firmě
 • Jak se naučit měnit postoje a přístupy k tradičním statusům / u sebe a u lidí ve společnosti/
 • Změna myšlení  – hrozba při ztrátě jistot / jak na to?/
 • Co jsou silné stránky využití diverzity managementu
 • Akční plán – jak chci a mohu využívat diverzity management v mé praxi

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.30 – seminář (2. část)
12.30 – 13.30 – oběd
13.30 – 17.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Mgr. Jana Randáková

pedagogicko – psychologické vzdělání na  FFUK – Praha, od roku 1996 nezávislý poradce – lektor - kouč v  oblasti osobního rozvoje a managment koučování

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.7.2014

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.