Seminář

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v účetnictví a daních

- změny 2021

Osvěžte si účtování o majetku v souvislostech letošního roku

Tomáš Líbal

Dozvíte se, jaký vliv měla novela zákona o daních z příjmů pro rok 2021 na oblast majetku. Projdete si problematické místa, kde dochází nejčastěji k chybám. Přijďte na seminář, jste-li účetní nebo jiný pracovník ekonomických úseků podnikatelských subjektů.

Obsah semináře:

 • Důsledky novely zákona o daních z příjmů 2021
  • Zrušení kategorie nehmotného majetku – jak se postupuje při odpisování u základu daně z příjmů např. u software.
  • Zvýšení finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat a jejich praktický dopad na praxi.
  • Postup při daňovém a účetním posouzení u technického zhodnocení po změnách u daně z příjmů.
  • Mimořádné odpisy hmotného majetku v podmínkách roku 2020 a 2021 – kdy se dají využít, jaký je postup výpočtu, kdy bude výhodné jejich využití.
 • Vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle účetních předpisů a hmotného majetku podle daňových předpisů.
 • Účtování při pořízení a vyřazení majetku
 • Oceňování včetně odlišností v účetnictví a daních z příjmů
 • Otázky související s částečným používání mimo ekonomickou činnost z pohledu DPH
 • Odpisy, přerušení a pokračování v odpisování, opravy rekonstrukce, modernizace – účetní a daňový pohled.
 • Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu, správný postup.
 • Odpisy, rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, nejčastější chyby.
 • Inventarizace majetku, správný postup inventarizace po změnách, zúčtování inventarizačních rozdílů – novinky.
 • Vnitřní směrnice účetní jednotky vymezující dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Lektor

Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.11.2021

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.