On-line seminář

Doručování výpovědí a dalších písemností zaměstnavatelem zaměstnanci

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení se s pravidly správného a prokazatelného doručení písemností (například výpovědi) do vlastních rukou zaměstnance. Komplikovaná právní úprava opakovaně způsobuje velké problémy při doručování, zvláště v případě, kdy zaměstnanec není přítomen na pracovišti. Mnoho případů končí neúspěchem zaměstnavatele v soudním sporu. Seminář jednak zprostředkuje řešení pro správný postup pro doručování a jednak zasadí nedostatky současné právní úpravy do kontextu připravované novelizace zákoníku práce, která by se měla dotknout i doručování.

Obsah semináře:

  • Přípustné způsoby doručení a jejich správné pořadí
  • Jak správně postupovat v případě, kdy zaměstnanec není přítomen na pracovišti
  • Zajištění prokazatelnosti jednotlivých způsobů doručení
  • Podmínky, za nichž lze doručovat poštou, a správný postup pro doručení
  • Možnosti nastoupení tzv. fikce doručení.
  • Upozornění na časté nedostatky, které mohou vést k neúspěchu v soudním sporu.
  • Připravované změny v rámci novely zákoníku práce, zjednodušení pravidel doručování

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.12.2019

13:30 - 15:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.