On-line seminář

Dozorová činnost ve stavebnictví

Kdo odpovídá za co?

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Díky této akci plně porozumíte jednotlivým druhům „stavebního dozoru“. Dovíte se, co je smyslem a cílem prováděného dozoru, jak se provádí a co se zaznamenává. Získáte požadované znalosti o různých druzích prováděných dozorů se specifickým zaměřením na technický dozor stavebníka, autorský dozor, státní dozor prováděný stavebními úřady a správní dozor zabezpečovaný dotčenými orgány.

Akce je určena pro:

  • investorské, inženýrské, projektové a stavební organizace, zejména pro pozice technický dozor stavebníka, autorský dozor a stavbyvedoucí. Dále je akce vhodná pro dozorové orgány, zejména pro pracovníky stavebních úřadů a dotčených orgánů.

Obsah akce:

  • Porozumíte účelu a významu prováděných dozorů při realizaci staveb.
  • Seznámíte se s legislativními požadavky na provádění dozoru.
  • Uděláte si jasno v jednotlivých druzích dozoru a jejich charakteristice.
  • Technický dozor stavebníka, autorský dozor a zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby.
  • Předmět a postupy dozoru prováděném stavebními úřady.
  • Dovíte se, jaká je úloha dotčených a inspekčních orgánů.
  • Neopomeneme projít požadované záznamy a doklady při prováděných dozorech.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube, případně MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.5.2022

9:00 - 14:00

On-line

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.