Seminář

DPH 2020 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Olga Holubová

Účastníci si pomocí praktických příkladů procvičí uplatňování DPH v aktuálním znění, důraz bude kladen na obtížná či nejednoznačná ustanovení zákona. Mnohé příklady budou zaměřeny i na ustanovení, jejichž novelizace je v legislativním procesu, aby se posluchači mohli na budoucí změny snáze připravit. Podle aktuálního vývoje budou zařazeny i poslední příspěvky projednávané na Koordinačním výboru MF a KDP ČR a nejnovější judikatura. Bude ponechán dostatečný prostor pro dotazy a konzultace. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Seminář je určen pro:

pokročilé účetní a daňové poradce, vlastní příklady jsou vítány.

Obsah semináře:

 • Pojmy často užívané v zákoně o DPH (ekonomická činnost, osoba povinná k dani, úplata, dotace, dlouhodobý majetek)
 • Předmět daně
 • Dobrovolná/povinná registrace k DPH
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby
 • Daňové doklady a související prokazování, přepočet cizí měny, výpočet daně, zaokrouhlování, doručování dokladů
 • Dodání zboží, poskytnutí služby (vymezení, fiktivní dodávky)
 • Základ daně a jeho opravy, opravy výše daně
 • Sazby daně (přílohy k zákonu o DPH, stavby pro bydlení)
 • Osvobození od daně (s nárokem a bez nároku na odpočet), prokazování
 • Nárok na odpočet a jeho úskalí
 • Režimy přenesení daňové povinnosti

Velký prostor pro diskusi, konzultace.

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH - výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.6.2020

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Jaroslava Vejvodová, Cimex Invest a.s.

“Seminář se mi líbil! Vyhovoval mi rozsahem a způsobem přednášky. Spokojená jsem byla i s organizačním zajištěním!„

Kateřina Aron, Bauer Media v.o.s.

“Lektorka - paní Olga Holubová - je skvělá školitelka s dechberoucími odbornými znalostmi!„

Lenka Uhlíková, Městský ústav sociálních služeb

“Seminář na velmi vysoké odborné úrovni!„

Edita Bernášková, Městský ústav sociálních služeb

“Děkuji za seminář, s výkladem jsem moc spokojená!„

Petra Vinklárková, KSM Castings CZ a.s.

“Srozumitelné vysvětlení problematiky DPH!„

Ing. Marie Beranová, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

“Lektorka má přehledný a ucelený výklad, aktivně reaguje na dotazy v průbehu semináře!„

Zdeňka Nepomucká, ICZ a.s.

“Celková spokojenost, srozumitelnost!„

Ing. Eva Šmejkalová, Městský ústav sociálních služeb

“Seminář byl velmi zajímavý!„

Ludmila Novotná, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

“Paní lektorka Holubová má velmi příjemné vystupování, vysoké odborné znalosti a přehled, má srozumitelný výklad.„

O tématu školení

Na semináři se budeme mimo jiné věnovat následujícím tématům:

DPH 2019, dobropis, dotace, základ daně, předmět daně, místo plnění, vedlejší plnění, zálohy, dodání zboží, nespolehlivá osoba, režim přenesení daňové povinnosti atd.