Akademie Dashöfer

DPH pro začátečníky

Pořádáme online!

Ing. Jana Kolářová

V případě přetrvávajícího zákazu konání prezenčních akcí budeme kurz pořádat online! Dobrá znalost daně z přidané hodnoty vyžaduje povědomost o souvislostech jednotlivých ustanovení zákona. Můžete správně určit místo plnění, ale bez určení osoby povinné přiznat DPH obchodní případ nevyřešíte. Neznalost určení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění může vést k pozdnímu odvodu DPH a úroku z prodlení. Kontrolní hlášení odkrývá všechny nesrovnalosti a opravy základu daně i daně se tak stávají malým uměním. Takto bychom mohli pokračovat… Pojďme se společně setkat na 4denním semináři, který Vás prakticky provede celým zákonem o DPH. Cílem je získat dostatečné vědomosti na to, abyste dokázali najít oporu v zákoně o DPH při řešení každodenních praktických otázek v oblasti DPH.

V případě přetrvávajícího zákazu konání prezenčních akcí budeme kurz pořádat online!

Pro koho je určen tento vícedenní seminář:

Seminář je určen všem, kteří se hodlají zabývat problematikou DPH v praxi a potřebují získat základní znalosti zákona o DPH. Dále je seminář vhodný pro všechny, kteří potřebují znalosti DPH pro fakturaci či sestavují přiznání k DPH, kontrolní hlášení či souhrnné hlášení. Seminář je vhodný zejména pro začátečníky či mírně pokročilé.

Výhody tohoto vícedenního semináře:

Výhodou vícedenního semináře je, že si jednotlivé oblasti osvojíte postupně a tím získáte základní orientaci v zákoně o DPH. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. Na začátku dalšího dne semináře bude lektorem shrnuto řešení a všechny nejasnosti lze prodiskutovat. 

Kombinace prezenčního a distančního studia umožní se zorientovat v této náročné problematice a závěrečným testem si ověřit její zvládnutí.

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky, dostanete dopředu ve Wordu včetně příslušných tiskopisů. Na semináři dostanete i tištěnou podobu příkladů.

K samostudiu je možné využít v září 2020 také on-line knihovnu DPH profi.

Obsah

Na semináři získáte orientaci v problematice DPH. Vše se budeme učit na praktických příkladech.

10. 11. 2020 úterý

 • Co je a není předmětem DPH
 • Osoba povinná k dani a ekonomická činnost
 • Kdo je plátcem DPH a identifikovanou osobou
 • Místo plnění a vymezení plnění
 • Zadání příkladů k řešení do příštího setkání

18. 11. 2020 středa

 • Společná rekapitulace příkladů z minulého setkání
 • Povinnost přiznat daň, DUZP
 • Daňové doklady
 • Základ daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Zadání příkladů k řešení do příštího setkání

23. 11. 2020 pondělí

 • Společná rekapitulace příkladů z minulého setkání
 • Oprava základu daně a oprava výše daně, opravné daňové doklady
 • Sazby DPH
 • Osvobození bez nároku na odpočet daně
 • Osvobození s nárokem na odpočet daně
 • Zadání příkladů k řešení do příštího setkání

30. 11. 2020 pondělí

 • Společná rekapitulace příkladů z minulého setkání
 • Nárok na odpočet DPH
 • Krácení, vyrovnání a úpravy odpočtu daně
 • Zvláštní režimy
 • Režim přenosu daňové povinnosti
 • Závěrečný test

Harmonogram jednotlivých seminářů

 • 8:30 – 9:00 Registrace účastníků
 • 9:00 – 10:45 Přednáška
 • 10:45 – 11:00 Coffee break
 • 11:00 – 12:30 Přednáška
 • 12:30 – 13:15 Oběd
 • 13:15 – 15:00 Přednáška

Data, kdy se budou semináře konat:

10. 11., 18. 11., 23. 11. a 30. 11. 2020.

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.11. – 30.11.2020

9:00 - 15:00

Praha nebo on-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

19 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.