Seminář

DPH - problematika nemovitostí v roce 2017

Ing. Marika Voženílková

Cílem prakticky orientovaného semináře je probrat problematiku nemovitostí komplexně a zasadit do časového rámce jednotlivé metodické výklady daňové správy. Lektorka upozorní na časté chyby při uplatňování zákona o DPH pomocí mnoha konkrétních příkladů. S ohledem na změnu týkající se přeshraničních služeb souvisejících s nemovitostí, bude část přednášky věnována také této oblasti. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál obsahující mj. aktuální výkladová stanoviska daňové správy a judikaturu

Seminář je určen pro:

účetním, daňovým poradcům, plátcům DPH, kteří se prakticky setkávájí s operacemi u nemovitostí

Cíl semináře:

Cílem prakticky orientovaného semináře je probrat problematiku nemovitostí komplexně a zasadit do časového rámce jednotlivé metodické výklady daňové správy. Lektorka upozorní na časté chyby při uplatňování zákona o DPH pomocí mnoha konkrétních příkladů. S ohledem na změnu  týkající se přeshraničních služeb souvisejících s nemovitostí, bude část přednášky věnována také této oblasti. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál obsahující mj. aktuální výkladová stanoviska daňové správy a judikaturu  

Obsah semináře: 

 • Definice nemovitosti a služeb souvisejících s nemovitostí dle Prováděcího nařízení Směrnice
 • Vymezení pojmů – pozemek, stavební pozemek, obytný prostor, bytový dům, rodinný dům, stavby pro sociální bydlení atd.
 • okamžik vzniku daňové povinnosti a výpočty ve specifických případech (vklady, dražba, majetek vytvořený vlastní činností……..)
 • funkční celek, princip věci hlavní a vedlejší, judikatura ESD
 • stavební a montážní práce a sazby daně (změny na dokončených stavbách, nová výstavba, vznik staveb pro sociální bydlení)
 • dodání nemovitých věcí ( sazby daně, princip funkčního celku, časté chyby)
 • dodání pozemků
 • problematika nájmů dle judikatury ESD, ubytování, poskytnutí práva využití prostoru, krátkodobé pronájmy, ukončení pronájmu a vypořádání, technická zhodnocení v praxi, nejčastější chyby plátců…..
 • režim přenesení daňové povinnosti (rozšíření, zatřídění dle NACE, výklady, chyby atd.)
 • problematika nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet, korekční mechanismy ve vztahu k operacím s nemovitostmi, výpočty
 • odpovědi na dotazy

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Marika Voženílková

V letech 1992 - 2015 působila na GFŘ, od roku 2004 se specializuje na DPH, školení pracovníků daňové správy a podnikatelské veřejnosti. Od roku 2016 - samostatná vzdělávací a poradenská činnost  v oblasti DPH

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.4.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 390,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

DPH a nemovitosti 2017, DPH 2017, definice nemovitosti a služeb souvisejících s nemovitostí, pojmy: pozemek, stavební pozemek, obytný prostor, bytový dům, rodinný dům, stavby pro sociální bydlení atd., vznik daňové povinnosti, stavební a montážní práce, režim přenesení daňové povinnosti (rozšíření, zatřídění dle NACE, výklady, chyby), atd.