Seminář

DPH - stavební a montážní práce v roce 2018

Ing. Marika Voženílková

Cílem semináře je probrat problematiku nemovitostí komplexně a zasadit do časového rámce jednotlivé metodické výklady daňové správy.

Seminář je určen pro:

účetní, daňové poradce, plátce DPH, kteří se prakticky setkávájí s operacemi u nemovitostí.

Cíl semináře:

Probrat problematiku nemovitostí komplexně a zasadit do časového rámce jednotlivé metodické výklady daňové správy. Lektorka upozorní na časté chyby při uplatňování zákona o DPH pomocí mnoha konkrétních příkladů. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál obsahující mj. aktuální výkladová stanoviska daňové správy. 

Obsah semináře:

 • Definice nemovitosti a služeb souvisejících s nemovitostí dle Prováděcího nařízení Směrnice 1042/2013
 • Vymezení pojmů – pozemek, stavební pozemek, obytný prostor, bytový dům, rodinný dům,  stavby pro sociální bydlení atd.
 • Okamžik vzniku daňové povinnosti a výpočty ve specifických případech (vklady, dražba, majetek vytvořený vlastní činností……..)
 • Funkční celek, princip věci hlavní a vedlejší, judikatura ESD
 • Stavební a montážní práce a sazby daně (změny na dokončených stavbách, nová výstavba, vznik staveb pro sociální bydlení)
 • Dodání nemovitých věcí ( sazby daně, princip funkčního celku, časté chyby)
 • Dodání pozemků
 • Problematika nájmů dle judikatury ESD, ubytování, poskytnutí práva využití prostoru, krátkodobé pronájmy, ukončení pronájmu a vypořádání, technická zhodnocení v praxi, nejčastější chyby plátců…..
 • Režim přenesení daňové povinnosti (rozšíření, zatřídění dle NACE, výklady, chyby atd.)
 • Problematika nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet, korekční mechanismy ve vztahu k operacím s nemovitostmi, výpočty
 • Odpovědi na dotazy

Lektor

Ing. Marika Voženílková

V letech 1992 - 2015 působila na GFŘ, od roku 2004 se specializuje na DPH, školení pracovníků daňové správy a podnikatelské veřejnosti. Od roku 2016 - samostatná vzdělávací a poradenská činnost  v oblasti DPH

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.11.2018

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.