Seminář

Efektivní nakládání s odpady ve městech a obcích

Bezchybné odpadové hospodářství na komunální úrovni

Seminář je určen zejména pro nové členy obecních a městských zastupitelstev.

Ing. Petr Šulc

Seminář je určen voleným zástupcům obcí a krajů (radním, zastupitelům), kteří se potřebují orientovat v problematice nakládání s komunálními odpady v obcích a městech. Na semináři Vás komplexně seznámíme s povinnostmi obcí na úseku samostatné působnosti při nakládání s komunálními odpady.

Co vám seminář přinese?

V jednotlivých blocích podrobně probereme otázky návaznosti české právní úpravy na evropské právo, principů cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství), systémů nakládání s komunálními odpady, třídění odpadů, předcházení vzniku odpadů, plnění recyklačních cílů, omezení skládkování, ale také aktuálních dotačních titulů a mnohé další.

Seminář bude rozdělen do následujících bloků:

 • Odpadové hospodářství, souvislosti s právem EU, oběhové hospodářství
 • Obec jako původce komunálních odpadů
 • Obecní systém nakládání s komunálními odpady (způsoby nastavení systému nakládání s odpady v obci, varianty řešení, atd.)
 • Nastavení obecního systému pro nakládání s komunálními odpady (s obecně závaznou vyhláškou, ale i bez ní)
 • Obec jako poplatník „poplatku za skládkování odpadu“ (výše poplatku za skládkování komunálních odpadů, využití výjimky, a jiné)
 • Omezení skládkování odpadů (jak dosáhnout snížení produkce skládkovaných odpadů, třídění odpadů, sběrné dvory, re-use centra, předcházení vzniku odpadům)
 • Poplatky fyzických osob dle zákona č. 543/2020 Sb. (varianty řešení poplatku, ekonomická motivace obyvatel atd.)
 • Průběžná evidence odpadů a roční hlášení o odpadech a hlášení o obecním systému jako nástroj ke sledování změn v odpadovém hospodářství
 • Výpočet plnění cíle obce pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu dle §59 odst. 3 zákona o odpadech; jaké aktivity pomohou zvýšit plnění cíle, spolupráce se školami, spolupráce se sběrnami, postupný nárůst cílů v letech 2025-2035, atd.
 • Spolupráce obce s živnostníky = původci komunálních odpadů
 • Spolupráce obcí a kolektivních systémů (zpětný odběr elektrozařízení, baterií, pneumatik)

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.6.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

1.6.2023

9:00 - 16:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.