On-line seminář

Elektronická evidence tržeb - další fáze startuje

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na problematiku evidence tržeb s cílem seznámit účastníky nejen se základními principy fungování a souvisejícími povinnostmi, ale také s novinkami, které jsou přijaty v souvislosti s rozšířením povinné evidence tržeb na zbylé podnikatele od 1.5.2020.

Výběr z obsahu:

  • vymezení evidované tržby (formální náležitosti, rozhodný příjem), tržby vyloučené z evidování,
  • od kdy a jak začít evidovat tržby (termíny, postup před a po zahájení evidování tržeb),
  • podmínky a postup při evidování tržeb v novém zvláštním režimu,
  • řešení problémů, které mohou nastat (opravy, nefunkčnosti komunikačních prostředků apod.),
  • vybrané problémy z praxe (nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb, evidence tržeb při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti, problematika provozoven a další),
  • související výklady GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.11.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.