Seminář

Evidence pracovní doby

JUDr. Věra Bognárová

Jaká jsou pravidla evidence pracovní doby podle zákoníku práce?

Obsah semináře:

 • Pojem pracovní doby a formy jejího rozvržení
 • Povinnost zaměstnance práci konat v pracovní době a být na počátku pracovní doby na pracovišti
 • Rozdíl mezi evidencí docházky a odpracovanou dobou
 • Evidence docházky a její formy
 • Povinnost evidence odpracované doby podle § 96 ZP
 • Evidence směny, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti, případně doby odpracované v době pracovní pohotovosti
 • Sankce za porušení povinnosti
 • Doba archivace evidence odpracované doby

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2020

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.