Seminář

Evidence pracovní doby

JUDr. Věra Bognárová

Jaká jsou pravidla evidence pracovní doby podle zákoníku práce?

Obsah semináře:

  • Pojem pracovní doby a formy jejího rozvržení
  • Povinnost zaměstnance práci konat v pracovní době a být na počátku pracovní doby na pracovišti
  • Rozdíl mezi evidencí docházky a odpracovanou dobou
  • Evidence docházky a její formy
  • Povinnost evidence odpracované doby podle § 96 ZP
  • Evidence směny, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti, případně doby odpracované v době pracovní pohotovosti
  • Sankce za porušení povinnosti
  • Doba archivace evidence odpracované doby

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2020

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.