Seminář

Finanční nástroje podle IFRS

Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Seminář Vás seznámí se základními pravidly pro realizované i nerealizované kurzové rozdíly, které v účetnictví vznikají. V oblasti zajištění měnového rizika budeme procházet jednotlivé možnosti jeho zajištění, včetně derivátů a jejich zobrazení v účetnictví.

Seminář je určen pro

hlavní účetní, analytiky, účetní a ostatní osoby, které se setkávají s účetní závěrkou sestavenou podle IFRS. Tato oblast se netýká pouze finančních institucí, ale každého podnikatele, který sestavuje účetní závěrku podle IFRS a má ve své rozvaze například pohledávky.

Cíl semináře 

Cílem semináře je seznámit účastníky se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti.

Obsah semináře

Součástí semináře je řešení praktických příkladů, včetně zdůraznění problémů, které mohou vzniknout při auditu daných oblastí účetní závěrky. 

  • IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE – ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ:

Rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií oceňování a účtování finančních nástrojů  efektivní úroková míra  účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání deriváty, jejich vymezení, členění a použití zajišťovací účetnictví. 

  • IAS 32 FINANČNÍ NÁSTROJE – PREZENTACE: Rozlišení finančního závazku a kapitálu. 
  • IFRS 7 FINANČNÍ NÁSTROJE – ZVEŘEJNĚNÍ: Základní rozdělení finančních aktiv a závazků ve výkazu o finanční pozici  povinné položky ke zveřejnění  nejčastější chyby v oblasti zveřejnění při provádění auditu účetní závěrky. 
  • IFRS 9 FINANČNÍ NÁSTROJE: Současný stav legislativy v rámci IFRS a Evropské komise  obsah aktuálně platného standardu.
  • IFRS 13 REÁLNÁ HODNOTA: Standard, který upravuje oceňování reálnou hodnotou.

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  přednáška (2. část)

12:00 – 13:00  oběd

13:00 – 17:00  přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Odpovídala za vedení účetnictví a daní ve velké společnosti, která připravuje účetní závěrku podle IFRS a českých účetních předpisů (CAS). V současné době řídí vlastní auditorskou a poradenskou společnost. Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit finančních institucí. Je statutárním auditorem a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.2.2015

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.