On-line seminář

Finanční řízení školy aktuálně

Poradíme Vám, jak lépe hospodařit s financemi

Ing. Petra Schwarzová

On-line seminář je zaměřen na aktuální otázky financování MŠ, ZŠ i SŠ spojené se změnami nastolenými reformními kroky.

Na on-line semináři se dozvíte vše potřebné pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny), jež jsou zřizovány krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Dozvíte se, jak konkrétně počítat PHmax, správně vyplnit P1c-01 a P1d - 01, vypočítat normativy nepedagogů, a hlavně, jak správně hospodařit s přidělenými prostředky a vyvarovat se porušení rozpočtové kázně.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím mikrofonu či chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petra Schwarzová

pracuje ve školství více než 25 let, ve vedoucích funkcích přes 15 let. V roce 2013 byla jmenována ředitelkou gymnázia. Zároveň také působí jako lektorka se zaměřením na financování škol, na projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.9.2023

14:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

2590

14.11.2023

14:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

2590

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.