Seminář

Hodnocení investičních projektů

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Investice jsou nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje každého podniku a hrají klíčovou úlohu při zajišťování jeho konkurenceschopnosti. Potřeba investic je navíc v současnosti navyšována vzrůstajícími požadavky na produktivitu procesů a rychlým nástupem Industry 4.0. Ovšem neuvážené a špatně směřované investice mohou podniku způsobit zásadní problémy anebo jej dohnat až do existenčních potíží. Z tohoto důvodu patří rozhodování o investicích mezi nejdůležitější a nejcitlivější úlohy podnikových manažerů.

Seminář je určen pro:

Tento kurz je určen všem pracovníkům, kteří se podílí na přípravě investičních projektů a jejich schvalování – pracovníkům ekonomických a controllingových útvarů, pracovníkům i vedoucím technických útvarů, vrcholovým manažerům. Seminář je tedy přínosný nejen pro pracovníky na ekonomických pozicích, ale i těm, kteří jsou zodpovědní za technické a organizační zajišťování investičních projektů. Kurz byl vytvářen na základě dlouhodobých zkušeností lektora při vzdělávání budoucích strojních inženýrů na Fakultě strojní, ČVUT v Praze a je určen i zájemcům, kteří nemají široké ekonomické znalosti. 

Co Vám seminář přinese:

Pro pochopení širších souvislostí se na semináři nejprve seznámíte s charakteristickými rysy investic a s nimi spojenými specifiky jejich hodnocení. Následně se seznámíte se základními metodami hodnocení investic a jednotlivými kroky procesu jejich vyhodnocování. Pro jasnější pochopení bude probíraná problematika ilustrována prostřednictvím názorné případové studie. 

Obsah semináře:

 • Zahájení semináře

 • Charakteristické rysy investic a specifika jejich vyhodnocování 

 • Metody hodnocení investičních projektů:

 • ROI (Return on Investment)

 • PP (Payback Period)

 • NPV (Net Present Value)

 • IRR (Internal Rate of Return)

 • Postup při hodnocení investičních projektů

 • praktický příklad

 • Aplikace metod hodnocení investic

 • praktický příklad

 • Diskuse závěr školení

Čsový harmonogram semináře:

08:30 Registrace účastníků
09:00 – 09:10 Zahájení semináře, představení služeb
09:10 – 10:10 Charakteristické rysy investic a specifika jejich vyhodnocování
10:10 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 12:15 Metody hodnocení investičních projektů:

 • ROI (Return on Investment)
 • PP (Payback Period)
 • NPV (Net Present Value)
 • IRR (Internal Rate of Return)

12:15 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Postup při hodnocení investičních projektů

 • praktický příklad

14:30 – 14:40 Přestávka na kávu
14:40 – 15:40 Aplikace metod hodnocení investic

 • praktický příklad

15:40 – 16:00 Diskuse a závěr školení

Časový harmonogram semináře:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.10 – přednáška (1. část)

10.10 – 10.30 – přestávka s občerstvením

10.30 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14. 30 - 14.40 - přestávka s občerstvením

14.40 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuze)

Lektor

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

je vedoucím Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a management,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.1.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.