Akademie Dashöfer

HR specialista

Připravujeme náhradní termín

JUDr. Věra Bognárová, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Cílem Akademie HR expert/konzultant je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení personální agendy v celé její šíři - od vypracování personální strategie a kompetenčního modelu, přes vytvoření značky zaměstnavatele na trhu práce a zvládnutí moderních metod recruitmentu, tvorbu motivačních systémů až po ukončování pracovněprávních vztahů. Důraz je kladen nejen na osvojení si pracovněprávní problematiky a na získání, případně prohloubení personálních dovedností, které jsou, kromě právních znalostí , nedílnou součástí personální práce. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na vedení personální agendy, na což získáte certifikát.

Přednáší:

JUDr. Věra Bognárová, advokátka s 30letou praxí se specializací na pracovní a sociální právo, členka Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády České republiky a členka výboru národní Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, lektorka v oblasti pracovního a sociálního práva a autorka řady odborných publikací

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.,  MBA, lektor, kouč, psycholog se specializací na rozvoj klíčových profesních dovednosti, autor řady odborných publikací

Termín konání:

 • 1. den – 30. 3. 2020 (od 9.00 – 16.00 hod.)
 • 2. den – 31. 3. 2020 (od 9.00 – 16.00 hod.)
 • 3. den – 6. 4. 2020 (od 9.00 – 16.00 hod.)
 • 4. den – 7. 4. 2020 (od 9.00 – 16.00 hod.)

Výhody akademie:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku vedení personální agendy osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete příklady k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektory během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na problematiku na vedení personální agendy, na což získáte certifikát.

Obsah Akademie:

1. den (JUDr. Věra BognárováPhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.,  MBA)

Pracovněprávní část - Vznik pracovního poměru

 • Rovné zacházení a postup před vznikem pracovního poměru
 • Vznik a průběh pracovněprávního vztahu z pohledu zákoníku práce (pracovní smlouva, jmenování, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • Důležité judikáty vztahující se k vzniku pracovního poměru
 • Osobní spis zaměstnance a nařízení GDPR

Personální část - Kompetenční model (KM) jako základní HR nástroj

 • Tvorba kompetenčního modelu
 • Využití kompetenčního modelu v HR procesech náboru a výběru, rozvoje, hodnocení a odměňování

Personální část - Výběr pracovníků

 • „HR inzerce“ – specifikace poptávky
 • Co ukrývá CV aneb práce s formální i obsahovou stránkou životopisů, preselekce uchazečů
 • Nástroje výběru (pohovory, profesní diagnostika, Assessment centra)

 

2. den (JUDr. Věra Bognárová, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.,  MBA)

Pracovněprávní část - Průběh pracovního poměru      

 • Změny v průběhu pracovního poměru a jejich pracovněprávní řešení
 • Pracovní doba a její rozvržení
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Mateřská a rodičovská dovolená, pracovněprávní řešení zástupů a návratů
 • Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad

Personální část - Adaptační proces a jeho řízení

 • Nastavení adaptačního procesu
 • Adaptační plány
 • Role HR, Buddy program a buddies v procesu adaptace

 

3. den (JUDr. Věra Bognárová)

Pracovněprávní část – Odměňování a péče o zaměstnance

 • Pracovněprávní úprava odměňování
 • Vnitřní mzdový předpis, mzdová část kolektivní smlouvy
 • Dovolená
 • Odborný rozvoj zaměstnanců
 • Benefitní program
 • Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

Pracovněprávní aspekty ukončení pracovního poměru

 • Ukončení pracovního poměru z pohledu zákoníku práce
 • Dohra v soudní síni – rozbor stěžejní judikatury vztahující se k ukončení pracovního poměru
 • Minimum z občanského zákoníku pro personalisty

Závěrečný text z oblasti pracovního práva

4. den (PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.,  MBA)

Personální část - Komunikace v náročných situacích

 • Náročné situace pro pracovníky HR
 • Komunikace s různými typy lidí
 • Nástroje efektivní komunikace (asertivní přístup, Nonviolent communication)
 • Vyjednávací strategie

 

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Lektor, kouč, psycholog se specializací na rozvoj klíčových profesních dovednosti, autor řady odborných publikací.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.3. – 7.4.2020

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

23 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.