Seminář

Interní auditor a nové požadavky normy ISO 9001 a ISO 14001

Ing. Monika Becková

Cílem semináře je představit hlavní změny, které přinesly revize norem ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016, včetně nové terminologie, z pohledu interních auditorů.

Seminář je určen pro:

interní auditory, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit znalosti o aktuálně revidovaných normách

Cíl semináře:

představit hlavní změny, které přinesly revize norem ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016, včetně nové terminologie. Posluchače seznámíme i s dalšími nejdůležitějšími platnými normami. Seminář je koncipován primárně pro interní auditory, problematika je probírána z pohledu těchto pracovníků.

Obsah semináře:

 • Nejdůležitější aktuálně platné normy používané v rámci systémů managementu kvality a systémů environmentálního managementu
 • Praktický postup uplatnění změn do dokumentací systémů managementu kvality a systémů environmentálního managementu v certifikovaných firmách
 • Přehled změn dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů
 • Jednotlivé články revize ČSN EN ISO 14001:2016 a revize ČSN EN ISO 9001:2016 s komentářem k dopadu změn do praxe:
  • Termíny a definice
  • Kontext organizace
  • Vedení (leadership)
  • Plánování
  • Podpora
  • Provoz
  • Hodnocení výkonnosti
  • Zlepšování
 • Na co se zaměřit v přechodném období
 • Uplatnění změn v certifikovaném systému managementu
 • Jak správně a efektivně provést interní audit  dle ISO 19011
 • Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016 a dle ČSN EN ISO 14001:2016

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 12.20 – přestávka s občerstvením

12.20 – 13.30 – přednáška (3. část)

13.30 – 13.45 – přestávka s občerstvením

13.45 – 15.00 – přednáška (4. část) + diskuze

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.5.2016

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.