Seminář

Jak nechybovat v písemném projevu

Bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

PhDr. Ivana Svobodová

Na semináři se budou probírat především ty jevy, ve kterých se často chybuje. Účastníci si ověří, zda zvládají pravopis vybraných výrazů a zda umějí správně vyskloňovat nebo vyčasovat některá problematická, ale frekventovaná slova.

Bonus

každý účastník obdrží dárkovou poukázku do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Seminář představí i novou normu platnou od 1. srpna 2014! 

Klíčová slova:

gramatika, pravidla pravopisu, český jazyk, shoda podmětu s přísudkem, interpunkce, psaní velkých písmen

Seminář je určen:

především těm, kteří často píší úřední dopisy, e-maily, výroční aj. zprávy, hodnocení, posudky atp. a nechtějí se v nich dopouštět formálních (pravopisných a tvaroslovných) nedostatků.

Cíl semináře:

je probrat ty jevy, o nichž lektorka na základě dlouholetých zkušeností v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, přednášek i korektorské činnosti ví, že se v nich často chybuje. Účastníci semináři si v tomto semináři ověří, zda zvládají pravopis vybraných výrazů a zda umějí správně vyskloňovat nebo vyčasovat některá, často problematická, ale frekventovaná slova. Pokud si připraví dotazy na slova a slovní spojení, s jejichž pravopisnou podobou nebo skloňováním/časováním si nejsou jisti, dozvědí se správné řešení.

Obsah semináře:

  • zkratky, tituly, čísla a značky
  • psaní i – y v koncovkách některých podstatných jmen a přídavných jmen přivlastňovacích
  • obtížnější případy shody přísudku s podmětem
  • psaní souhláskových skupin (zejména n – nn)
  • psaní předložek a předpon s, z
  • psaní velkých písmen
  • pravopis přejatých slov
  • interpunkce (zejména interpunkční čárka)
  • vybrané jevy českého tvarosloví: tvary 5. p. osobních jmen, skloňování cizích obecných a osobních jmen, konkurence koncovek -u a -e v 6. p. (v dopisu – v dopise, v prostorech – v prostorách, ve střediskách – ve střediscích), skloňování zájmen on, jenž, číslovek dva, oba, skloňování číslovek vyšších řádů (tři tisíce dvě stě sedmdesát pět), oni souvisí – souvisejí, děkuji – děkuju, píši – píšu, mohu – mohou, nabude – nabyde

 

Časový  harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

PhDr. Ivana Svobodová

Pracuje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR a externě přednáší současný český jazyk na Fakultě sociálních věd UK. V letech 2004 až 2008 byla řešitelkou projektu Jazyková poradna na internetu, jejímž výsledkem je Internetová jazyková příručka. Je spoluatorkou Pravidel českého pravopisu, učebnic češtiny pro základní a střední…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.11.2014

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.