On-line seminář

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Webinář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů a uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Osnova webináře:

  •  Příčiny pracovních problémů a nedostatků při řízení „vzdálených zaměstnanců“
  • Deset otázek, na které se při tomto řízení zaměřit
  • Jak nedostatkům v práci „vzdálených“ zaměstnanců předcházet
  • Ilustrace typických situací a jejich řešení

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen manažerům i personalistům zabývajícím se zvyšováním účinnosti řízení lidí v organizacích a rozvojem řídících dovedností, a to zejména v souvislosti s řízením osob, které nemáme přímo pod kontrolou.

 

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.5.2021

10:00 - 14:00

On-line

3690

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.