On-line seminář

Jak zvýšit své komunikační schopnosti formou zrcadlení

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zrcadlení (mirroring) je nevědomý psychologický mechanismus, jenž v komunikaci přispívá k posílení naší důvěryhodnosti. Funguje v osobních, pracovních, obchodních i prodejních vztazích a spočívá v napodobování verbálních i neverbálních projevů protistrany. Víme-li, jak působí i jak ho využít, můžeme jím zvýšit svou přesvědčivost i ochotu druhé strany vyjít nám v určité věci vstříc. Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami zrcadlení a jeho využitím v praxi.

Osnova webináře: 

  • Co je a jak v komunikaci funguje zrcadlení
  • Jak zrcadlení využít a na co si dát při něm pozor
  • Verbální a neverbální formy zrcadlení
  • Jak vnímat situace, kdy je metody zrcadlení použito vůči nám
  • Příklady využití zrcadlení v praxi

Cílová skupina: 

Webinář je určen stávajícím i budoucím manažerům, obchodníkům a prodejcům, kteří chtějí zvýšit účinnost a přesvědčivost své komunikace. Je určen  i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky komunikačních a sociálních dovedností zaměstnanců.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.12.2022

10:00 - 11:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.