On-line seminář

Jak zvýšit svou osobní produktivitu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Náš čas, pracovní i mimopracovní, je omezený, a zvyšuje tak význam naší osobní produktivity. Tedy schopnosti vykonat v jeho rámci co nejvíce. Jak této schopnosti dosáhnout?

Stručná osnova webináře: 

  • Proč se lidé svou produktivitou liší?
  • Význam vnitřní motivace
  • Jak čelit rušivým faktorům, vnitřním i vnějším
  • Deset praktických způsobů, jak svou osobní produktivitu zvýšit 

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou osobní produktivitu i produktivitu svých spolupracovníků, Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

 

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.4.2021

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.