Seminář

Komplikované případy z pracovního práva 2014

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Magda Janotová

Praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích.

Bonus

pro každého účastníka 2 lístky na libovolný 2D nebo 3D film do kina sítě Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen:

manažerům a řídícím pracovníkům, vedoucím a zaměstnancům personálních útvarů, pracovníkům právních oddělení, advokátům a další odborné veřejnosti.

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na praktické dopady zákoníku práce do praxe, obsahuje praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích. Seminář rovněž reaguje na změny v oblasti pracovního práva v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku.

Obsah semináře:

  • Uplatnění nového občanského zákoníku – subsidiarita (podpůrnost), výčet a charakteristika ustanovení, zásady, výklad nových pojmů
  • Postup před vznikem pracovního poměru- jaké doklady vyžadovat od zaměstnance, předsmluvní odpovědnost dle NOZ, úhrada vstupních lékařských prohlídek, zákaz diskriminace a možné střety s antidiskriminačním zákonem
  • Vznik pracovního poměru- náležitosti pracovní smlouvy (povinné a fakultativní), platnost ústní pracovní smlouvy, dodatečné zhojení nedostatku písemné formy, sjednávání zkušební doby, formulace druhu a místa výkonu práce, konkurenční doložka, jak správně uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nejčastější chyby zjišťované v praxi
  • Průběh pracovního poměru- evidence pracovní doby a její využívání, práce přesčas, změny pracovního poměru, dodatky k pracovní smlouvě (změna úvazku, výše mzdy), kontrola léčebného režimu dočasně neschopného zaměstnance, odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu
  • Skončení pracovního poměru- jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru ve zkušební době a nemoci, možnosti odchylného sjednávání délky výpovědní doby, náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru, zákaz výpovědi, ochranné doby a jejich počítání, náležitosti výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru, vytýkací dopis, porušení léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupce nezletilého do 16 let, doručování výpovědi, nadbytečnost, vyplácení odstupného při skončení pracovního poměru, odchodné, odbytné.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

JUDr. Magda Janotová

je podniková právnička, lektorka, mediátorka. Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získ titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.5.2014

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.