Seminář

Komunikační schopnosti manažera

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována osobní důvěryhodnosti a přesvědčivosti, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonávání námitek a nesouhlasu, volbě slov a termínů i dalším aspektům osobní, veřejné i písemné komunikace.

Cílová skupina:

Seminář je určen manažerům, pracovníkům připravujícím se na výkon vedoucí funkce i personalistům zabývajícím se školeními a tréninky sociálních a komunikačních schopností vedoucích.

Cíl semináře:

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována osobní důvěryhodnosti, přesvědčivosti sdělení, překonávání námitek a nesouhlasu, volbě slov a termínů i nejčastějším bariérám úspěšné komunikace.

Obsah semináře:

  • Cíle a pravidla úspěšné komunikace
  • Co úspěšné komunikaci brání
  • Osobní důvěryhodnost mluvčího
  • Přesvědčivost sdělení
  • Překonání námitek a nesouhlasu
  • Vedení schůzí a porad
  • Veřejná vystoupení
  • Nejčastější chyby v komunikaci 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
14.30 – 14.45 – přestávka
13.00 – 17.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.2.2018

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 890,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

pravidla úspěšné komunikace, důvěryhodnost a přesvědčivost, překonání námitek a nesouhlasu, vedení schůzí a porad, veřejná vystoupení, zásady písemné manažerské komunikace atd.