Seminář

Kontrola a postihy zaměstnavatelů

JUDr. Bořivoj Šubrt

Seminář Vás upozorní na to, ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů

Seminář je určen pro

personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, majitele a jednatele firem, firemní právníky a další.

Cíl semináře

Seminář Vás upozorní na to, ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů

Obsah semináře

 • Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů
 • Změny zákona o inspekci práce, týkající se přestupků  (správních deliktů), provedené  novelou ZP 2017 a novelou zákona o zaměstnanosti
 • Použití kontrolního řádu
 • Kdy lze uložit pokutu za přestupek jednotlivým zaměstnancům?
 • Oprávnění inspektorů při vstupu do objektů, povinnosti podniků, možnost uložení pokuty za neposkytnutí součinnosti (manažerům, personalistům, mzdovým účetním, referentům BOZP) a podnikům (změny a zpřísnění)
 • Kontrolní protokol a obrana firem proti jeho závěrům, správní řízení a opravné prostředky
 • Nový zákon o přestupcích od 1. 7. 2017, týkající se i právnických osob a podnikajících fyzických osob
 • Skutkové podstaty přestupků zaměstnavatelů  – za co lze a za co nelze uložit pokutu
 • Výklad ustanovení zákona o zaměstnanosti, za jejichž porušení hrozí pokuta (její možná výše), zejména právní úprava nelegální práce, včetně tzv. švarcsystému a využití práce nelegálně pobývajících cizinců, kontrola dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a prokázání totožnosti zaměstnance (změny a zpřísnění pokut)
 • Výklad ustanovení zákoníku práce a zákona o BOZP, za jejichž porušení hrozí pokuta a možná výše pokut v oblastech
  • Pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Agenturního zaměstnávání (s možností postihu agentur a uživatelů a s možností odebrání licence agenturám, změna)
  • Odměňování (změny)
  • Náhrady mzdy a cestovních náhrad
  • Pracovní doby, včetně jejího rozvržení, dob odpočinku, práce přesčas a v noci (změny)
  • Dovolené
  • BOZP
  • Ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců (nově) aj.
 • Kontrolní a sankční působnost orgánů ochrany veřejného zdraví (změna od 1. 12. 2015), rozdělení působnosti mezi nimi a inspekcí práce v oblasti pracovnělékařských služeb
 • Kontroly Úřadu práce k průměrnému výdělku
 • Kontrolní a sankční působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Časový harmonogram semináře:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt

Předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.6.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

inspekce práce, inspekce práce, dodržování pracovněprávních předpisů, předpisy BOZP, nový kontrolní řád, novela zákona o inspekci práce, zákon o zaměstnanosti, přestupky a správní delikty, švarcsystém, ustanovení ZP, dohody o pracích konaných mimo pracovní pomě, agenturní zaměstnávání, odměňování, náhrady mzdy, cestovní náhrady, Úřad práce, Úřad pro ochranu osobních údajů atd.