On-line seminář

Kontrola státního zdravotního dozoru v praxi škol a dopady koronavirové nákazy

Bc. Lenka Polášková

Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili on-line seminář na aktuální téma. Lektorka přednese vše zásadní ke kontrolám státního zdravotního dozoru ve školách, ale také metodická doporučení pro aktualizace klíčových dokumentů školy. Na jaké oblasti se kontroly zaměřují a v jakém případě může kontrola státního zdravotního dozoru školu uzavřít?

On-line seminář je určen pro:

 • Pedagogické pracovnícky základních a mateřských škol
 • Ředitele mateřských a základních škol a jejich zástupce
 • Zástupce zřizovatelů

Co Vám on-line seminář přinese

 • Legislativní rámec kontrol státního zdravotního dozoru ve školách
 • Nejčastější nedostatky vyplývající z kontrol ve školách
 • Základní parametry a požadavky hygieny a stravování - systémy tzv. kritických bodů a požadavky na zajištění dietního stravování
 • Práva a povinnosti zákonných zástupců v otázkách docházky dětí a žáků
 • Aktualizace dokumentace školy v souvislosti s dopady koronavirové nákazy:
  • Školní řády
  • Provozní řády
  • Vnitřní řády

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Bc. Lenka Polášková

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.6.2020

13:00 - 15:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.