Seminář

Líný, nedbalý, neprospívá - psychologické aspekty motivace ve škole

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Posluchači programu získají nové poznatky z oblasti efektivní motivace a účinné techniky pro zvládání různých situací během vyučovací hodiny. Kurz je koncipován tak, aby si účastníci kurzu rozvíjeli pedagogické a didaktické dovednosti na konkrétních situacích z praxe, pozornost je soustředěna na praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností.

Žákovská motivace k výkonu je velmi diskutovanou oblastí a učitelům se dostává mnoho mnohdy protichůdných informací, jak správně děti motivovat k výkonu. Účastníci v semináři se seznámí se zákonitostmi dětské motivace k výkonu, identifikují hlavní příčiny snížené motivace k učení a odhalí původ vzniku nudy ve třídě. V druhé části semináře se pozornost bude soustředit na analýzu příčin žákovské nemotivovanosti, praktickou aplikaci metod rozvíjející pozitivní výkonovou motivaci ve školním prostředí a na možnosti využití metod autodiagnostiky učitele v praxi.

Seminář je určen pro:

pedagogy a pedagpgocké pracovníky základních škol a školských zařízení.

Co Vám seminář přinese:

cílem kurzu je představit účastníkům možnosti práce s motivací ve třídě. Odpovědět na otázky týkající se příčinám žákovské vzniku nemotivovanosti a nudy a faktorů ovlivňujících rozvoj pozitivní motivace k výkonu.  Součástí semináře je i psychologická analýza vzniku strachu a úzkosti ve třídě a jejich vliv na školní výkon.

Posluchači programu získají nové poznatky z oblasti efektivní motivace a účinné techniky pro zvládání různých situací během vyučovací hodiny.  Kurz je koncipován tak, aby si účastníci kurzu rozvíjeli pedagogické a didaktické dovednosti na konkrétních situacích z praxe, pozornost je soustředěna na praktickou aplikaci získaných znalostí a dovedností.

Obsah semináře:

  • Motivace - faktory, které ji ovlivňují, co znamená nemotivovanost a proč se ve škole objevuje.
  • Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (nuda a strach ve škole). 
  • Jak učitel vnímá motivační pohnutky žáků  – možnosti autodiagnostiky učitele
  • Vývoj žákovské motivace.
  • Rozdíly v motivaci u dívek a chlapců.
  • Diagnostika motivace k učení. 

Časový harmonogram semináře:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Kateřina Kubíková,, Ph.D.

Je absolventkou Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době přednáší na Katedře psychologie a pracuje na pozici odborného asistenta, kde je jejím hlavním oborem pedagogická psychologie a psychologie práce.

Po studiích pracovala na Základní škole, kde působila jako učitelka a školní psycholožka. Zkušenosti sbírala…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.12.2019

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

2090

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.