Seminář

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Seminář je určen pro:

pro vedoucí pracovníky v ekonomické oblasti, finanční odborníky, daňové poradce, vedoucí účtáren, zejména pak v případech, kdy je společnost nějakým způsobem kapitálově propojena s jinou společností (tuzemskou či zahraniční).

Obsah semináře: 

 • vymezení mateřské a dceřiné společnosti v právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy)
 • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti
 • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka - dcera
 • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní (problematika spojených osob)
 • pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vazbě na mateřskou a dceřinou společnost coby přidružené osoby
 • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky)
 • další převody majetku z daňového a účetního hlediska – přeměny společností (fúze a rozdělení), převod obchodního závodu, výměna podílů (přenositelnost ztráty a další souvislosti)
 • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2020 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  2.10.2020

  9:00 - 13:00

  On-line

  Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  3590

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  O tématu školení

  Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: mateřská společnost, dceřiná společnost, zákon o obchodních korporacích, náklady mateřské společnosti, výnosy mateřské společnosti, zdaňování, účtování podílů, přeměny společností, fúze 2020, rozdělení společnosti 2020 atd.