Seminář

Mateřská a rodičovská dovolená , převody zaměstnanců

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Škubal

Účastníci semináře získají přehled, jak mají postupovat v typických situacích, ke kterým v rámci výše uvedených okruhů v praxi dochází, aby byla eliminována možná rizika.

Seminář je určen:

HR ředitelům a dalším pracovníkům HR oddělení, firemním právníkům

Cíl semináře:

zaměření na aktuální problémy české právní úpravy tří pracovněprávních okruhů, a to mateřské a rodičovské dovolené, převodů zaměstnanců a propouštění z organizačních důvodů, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a jejich možné důsledky, ať již ze strany samotných zaměstnanců nebo kontrolních orgánů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají postupovat v typických situacích, ke kterým v rámci výše uvedených okruhů v praxi dochází, aby byla eliminována možná rizika. 

Obsah semináře:

Mateřská a rodičovská dovolená

 • povinnosti zaměstnavatelů vůči těhotným zaměstnankyním (BOZP);
 •             právní úprava mateřské a rodičovské dovolené v zákoníku práce;
 •             zástupy za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené (doba určitá);
 •             návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů;
 •             zvýšená ochrana zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod.;
 •             možnost přivýdělků během mateřské a rodičovské dovolené, nárok na poskytování benefitů v jejich průběhu;
 •             povinnosti vůči státním institucím v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou (zejm. v oblasti poskytování dávek).

Převody zaměstnanců

 • seznámení s právní úpravou tzv. automatických převodů zaměstnanců, ke kterým dochází typicky při prodeji části podnikání jedné společnosti jiné společnosti;
 • povinnosti zaměstnavatelů v oblasti informování a projednání;
 • povinné zachování pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců po převodu;
 • rizika propouštění zaměstnanců v těchto případech.

Propouštění z organizačníchdůvodů

 • provedení celým procesem plánování a realizace organizační změny;
 • upozornění na hlavní chyby při přípravě příslušné dokumentace – rozhodnutí o organizační změně, výpovědi a dohodě o rozvázání pracovního poměru;
 • seznámení s bohatou soudní judikaturou v této oblasti, především s rozhodnutími Nejvyššího soudu, která stanoví mantinely řádné a fiktivní organizační změny;
 • poskytování odstupného – včetně daňových konsekvencí a dopadů na podporu v nezaměstnanosti;
 • právní úprava mateřské a rodičovské dovolené v zákoníku práce;

Diskuse s účastníky na probraná témata. 

 

Časový harmonogram:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.10.2014

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.