On-line seminář

Mimořádné opatření COVID-19 - Nakládání s infekčním odpadem na pracovišti

Ing. Petr Šulc

Jak uvedlo Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným koronavirem: „Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, používat výše uvedené ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.“

V on-line semináři probereme všechna důležitá pravidla pro nakládání s těmito odpady. 

Obsah webináře:

  1. Ochranné prostředky a opatření na pracovišti
  2. Odpad z odpadkových košů
  3. Použité ústenky a respirátory a další osobní ochranné pomůcky
  4. Jak se nakládá s infekčními odpady ve zdravotnictví (zařazeno pro informaci)

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během webiáře můžete lektorovi pokládat dotazy prostřednictvím chatu. Po skončení se můžete podívat na záznam. Weminář proběhne v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.3.2020

12:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.