Seminář

Nábor a výběr zaměstnanců, vedení výběrových rozhovorů

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců. Kurz se zabývá všemi hlavními fázemi náboru a výběru zaměstnanců, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod. Pozornost je věnována roli personalistů a manažerů při výběrovém řízení i nejčastějších chybám při výběru.

Seminář je určen pro

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům zabývajícím se získáváním nových zaměstnanců a prováděním výběrových řízení s uchazeči.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců. Kurz se zabývá všemi hlavními fázemi náboru a výběru zaměstnanců, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod. Pozornost je věnována roli personalistů a manažerů při výběrovém řízení i nejčastějších chybám při výběru.

Obsah semináře:

  • Získávání zaměstnanců
  • Kritéria a metody výběru uchazečů
  • Organizace přijímacího řízení
  • Vedení přijímacích rozhovorů
  • Jak uplatnit další výběrové metody
  • Nejčastější chyby při vedení výběrových rozhovorů a posuzování uchazečů
  • Právní a etické aspekty výběrových řízení

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00– oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 17.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.2.2020

9:00 - 17:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Petra Šujanová, RSF ELEKTRONIK spol.s.r.o.

“Super: lektor, materiály, komorní styl semináře, komunikace, zodpovězené dotazy!„

Edita Dvořáková, Sportisimo, s.r.o.

“Seminář splnil má očekávání!„

Lucie Vlasáková, RSF ELEKTRONIK spol.s.r.o.

“Seminář se mi velice líbil, zajištěné služby bych hodnotila 1, přednášející mluvil srozumitelně a celkově super!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

nábor zaměstnanců kurz, výběr zaměstnanců kurz, metody výběru zaměstnanců seminář, vedení pracovního pohovoru seminář, rozhovor personálních procesů, sběr a analýza cv, formalizování nástupu chazeče atd.