Seminář

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Právní regulace uskutečňování bytových potřeb je specifická nerovným postavením pronajímatele a nájemce, kdy nájemce je považován za objektivně slabší smluvní stranu. Z toho pramení nedotknutelnost jeho práv daných mu přímo zákonem. Kde všude se tato úprava uplatní a jaká úskalí z toho pro pronajímatele plynou? A jaké nástroje má proti nájemci naopak pronajímatel? Na tyto a mnohé další otázky dává tento seminář odpovědi nebo alespoň nabízí praktická řešení.

Seminář je určen pro:

zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za praktickou realizaci bytové politiky obcí, vlastníky a uživatele nemovitostí, pracovníky realitních kanceláří, správce nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Co Vám seminář přinese:

právní regulace uskutečňování bytových potřeb je specifická nerovným postavením pronajímatele a nájemce, kdy nájemce je považován za objektivně slabší smluvní stranu. Z toho pramení nedotknutelnost jeho práv, daných mu přímo zákonem. Kde všude se tato úprava uplatní a jaká úskalí z toho pro pronajímatele plynou? A jaké nástroje má proti nájemci naopak pronajímatel? Na tyto a mnohé další otázky dává tento seminář odpovědi nebo alespoň nabízí praktická řešení.

Obsah semináře:

 • Rozdíl mezi bydlením a uspokojováním bytové potřeby
 • Předmět nájmu – kolaudovaný byt a co dále?
 • Omezení aplikace ochrany nájemce, aneb kde již slabší stranou není?
 • Základní prostředky ochrany práv nájemce
 • Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami.
 • Provádění změn na předmětu nájmu.
 • Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).
 • Přechody nájmu po smrti nájemce.
 • Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.
 • Judikatura a aktuální legislativní vývoj

           Časový harmonogram semináře:

             8.30 –  9.00 – prezence účastníků

             9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

           10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

           10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

           12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

           12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

           Lektor

           JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

            je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

           Více informací a další semináře lektora

           Termíny a místo konání

           11.10.2019

           9:00 - 14:00

           Praha

           Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

           3590

           Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

           O tématu školení

           Na semináři se setkáte s pojmy jako:

           Nájem bytu a domu za účelem bydlení, bytová politika obcí, bytové potřeby, nájem bytu, nájem domu, nájemné, nájemce, nájemník, pronajímatel, pronájem, právní regulace uskutečňování bytových potřeb, pronajímatel vs. nájemce, bydlení, uspokojování bytové potřeby, předmět nájmu, kolaudovaný byt, ochrana nájemce, přechody nájmu, skončení nájmu, judikatura, atd...