Seminář

Nájem pro bydlení a podnikání včetně novely občanského zákoníku

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

S účinností od 1.1.2017 se předpokládá významnější novela občanského zákoníku k tomuto tématu.

Seminář je určen pro:

vlastníky a pronajímatele nemovitostí, developery, realitní kanceláře, správce nemovitého majetku a všechny, koho tato problematika zajímá.

Cíl semináře:

užívání nemovitostí pro bydlení či podnikání formou nájmu je v praxi velmi rozšířeno. Stávající právní úprava však přináší nejedno úskalí a mnohé výkladové problémy, na které chce seminář upozornit a nabídnout jejich praktické řešení

Obsah semináře:

 • Nájem pro bydlení - předmět a obsah.

 • Ochrana nájemce jako slabší strany.

 • Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami.

 • Provádění změn na předmětu nájmu.

 • Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).

 • Přechody nájmu.

 • Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.

 • Nájem prostoru za účelem podnikání.

 • Právo nájemce na označení najatého prostoru.

 • Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání.

 • Zvláštní režim skončení nájmu.

 • Náhrada za převzetí zákaznické základny.

 • Dopady novely občanského zákoníku, aktuální judikatura a legislativní návrhy k tématu.

   

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.12.2017

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Novela občanského zákoníku, školení nájem, školení bydlení, změny v oblasti nájmu pro bydlení a podnikání, nájem pro bydlení apod.