Seminář

Nájem pro bydlení a podnikání včetně novely občanského zákoníku

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

S účinností od 1.1.2017 se předpokládá významnější novela občanského zákoníku k tomuto tématu.

Seminář je určen pro:

vlastníky a pronajímatele nemovitostí, developery, realitní kanceláře, správce nemovitého majetku a všechny, koho tato problematika zajímá.

Cíl semináře:

užívání nemovitostí pro bydlení či podnikání formou nájmu je v praxi velmi rozšířeno. Stávající právní úprava však přináší nejedno úskalí a mnohé výkladové problémy, na které chce seminář upozornit a nabídnout jejich praktické řešení

Obsah semináře:

 • Nájem pro bydlení - předmět a obsah.

 • Ochrana nájemce jako slabší strany.

 • Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami.

 • Provádění změn na předmětu nájmu.

 • Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).

 • Přechody nájmu.

 • Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.

 • Nájem prostoru za účelem podnikání.

 • Právo nájemce na označení najatého prostoru.

 • Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání.

 • Zvláštní režim skončení nájmu.

 • Náhrada za převzetí zákaznické základny.

 • Dopady novely občanského zákoníku, aktuální judikatura a legislativní návrhy k tématu.

   

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.12.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Novela občanského zákoníku, školení nájem, školení bydlení, změny v oblasti nájmu pro bydlení a podnikání, nájem pro bydlení apod.