Seminář

Nákladní doprava a balíček mobility

Změny právních předpisů pro rok 2023 a výhled na rok 2024

Jako provozovatel autodopravy si nemůžete nechat tuto akci ujít!

Ing. Jiří Novotný

Změny z balíčku mobility a novela zákona o silniční dopravě se netýkají jen sociálních předpisů a tachografů. Mají na vás dopad v širším rozsahu. Dovíte se, jak nyní funguje tzv. vysílání pracovníků a proč byste měli vědět o fungování rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. S tím souvisí i nová kategorizace závažných porušení a prováděcí pravidla pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků. Pojďme tyto předpisy společně projít a seznámit se s jejich dopadem na podnikatele v silniční dopravě.

Na akci vás čeká:

  • Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, provedená zákonem č. 217/2022 Sb.
  • Zvláštní pravidla pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy stanovené směrnicí (EU) 2020/1057 a jejich aplikace na příkladech v praxi.
  • Nová závažná porušení týkající se smluvních závazkových vztahů, kabotáže a vysílání pracovníků v silniční dopravě, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti dopravce a jeho odpovědného zástupce, vyplývající z nařízení (EU) 2022/694.
  • Význam rejstříku podnikatelů v silniční dopravě z hlediska jeho obsahu a využit.
  • Rozšíření předmětu silniční kontroly a kontroly v provozovně dopravce obsažené v zákoně o silniční dopravě a jeho prováděcím předpise - vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Vzdělávejte se kdekoliv s našimi on-line semináři

On-line seminář (webinář) je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete odkudkoliv. Stačí vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi pokládat dotazy prostřednictvím chatu či mikrofonu. Vysíláme v aplikacích Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti vám zašleme nejpozději den před konáním akce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Jiří Novotný

Na různých funkcích v oboru silniční dopravy pracuje nepřetržitě od roku 1973. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, veřejné výzkumné organizace. Podílel se například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.5.2023

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

11.5.2023

9:00 . 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

4.10.2023

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

4.10.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.