Seminář

Nejčastější problémy s uplatňováním NOZ

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení s aktuálními poznatky o uplatňování nového občanského zákoníku se zaměřením na nejproblematičtější okruhy, které způsobují vznik výkladových nejasností a sporů. Prezentace konkrétních řešení a správných postupů v souladu s novým občanským zákoníkem i zákoníkem práce.

Seminář je určen pro:

Personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance, soukromý i veřejný sektor.

Cíl semináře:

Seznámení s aktuálními poznatky o uplatňování nového občanského zákoníku se zaměřením na nejproblematičtější okruhy, které způsobují vznik výkladových nejasností a sporů. Prezentace konkrétních řešení a správných postupů v souladu s novým občanským zákoníkem i zákoníkem práce.

Obsah semináře: 

Smluvní strany, zastoupení zaměstnavatele, postavení statutárního orgánu

 • Právní osobnost a svéprávnost v pracovněprávních vztazích
 • Možnosti zastoupení zaměstnavatele členem statutárního orgánu, zaměstnancem a dalšími osobami
 • Souběh funkcí (statutární orgán a zaměstnanec)

 

Úprava práv a povinností, možnosti odchýlení se od zákona

 • Vztah smlouvy a vnitřního předpisu, rozdíl mezi konkretizací a zakládáním povinností zaměstnanců
 • Možnosti a limity odchylování od zákona v pracovněprávních vztazích
 • Význam a důležitost kategorie veřejného pořádku

 

Úprava právního jednání ve vztahu ke skončení pracovního poměru

 • Zdánlivé a neplatné právní jednání
 • Důsledky zdánlivého rozvázání pracovního poměru

 

Důsledky nového občanského zákoníku pro oblast odměňování

 • Dohoda o srážkách ze mzdy, nejvyšší přípustný rozsah srážky
 • Započtení proti pohledávce mzdy

 

Další problematické okruhy

 • Předsmluvní odpovědnost
 • Počítání času, promlčecí a prekluzivní lhůty
 • Náhrada nemajetkové újmy (bolest a ztížení společenského uplatnění)

Časový harmonogram semináře:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.9.2014

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.