Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Nekalé praktiky zaměstnanců - odhalte je a naučte se jim předcházet! Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

Personalistům, HR manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů.

Cíl semináře:

Seminář se zaměřuje na nejčastější praktiky zaměstnanců, kterými zaměstnanci porušují předpisy pracovního práva a jednají v rozporu se zájmy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé se v rámci semináře dozvědí, jaké jsou konkrétní povinnosti zaměstnanců a jakým způsobem lze vůči zaměstnancům postupovat s ohledem na zneužívání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancem, zneužívání technických a telekomunikačních prostředků zaměstnavatele, únik informací a konkurenčního jednání vůči zaměstnavateli. Závěrem se zaměstnavatelé také dozvědí základní povinnosti zaměstnanců při stávkách.

Obsah semináře:

1.     Zneužívání pracovní neschopnosti
-          Možnost kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem;
-          Povinnosti zaměstnavatele v případě krácení náhrady mzdy;
-          Možnost zaměstnavatele ukončit pracovní poměr v případě porušení léčebného režimu;
-          Problematika při ukončování pracovního poměru z tohoto důvodu a otázka intenzity porušení pracovní kázně;
-          Další možnosti postižení zaměstnance / lékaře dle zákona o nemocenském pojištění.
2.     Zneužívání technického vybavení zaměstnavatele
-          Povinnosti zaměstnanců stanovené zákoníkem práce;
-          Možnost kontroly zaměstnance zaměstnavatelem;
-          Kontrola e-mailové komunikace;
-          Kontrola prohlížení internetových stránek;
-          Kontrola využívání služebních automobilů (používání GPS modulu);
-          Otázka ochrany osobních údajů a role ÚOOÚ;
-          Možné důsledky porušení povinností zaměstnancem.
3.     Vynášení informací
-          Možnosti zaměstnavatele zabránit úniku informací a dat;
-          Otázka ochrany osobních údajů a role ÚOOÚ, ochrana obchodního tajemství;
-          Možné důsledky porušení povinností zaměstnancem.
4.     Konkurenční činnost zaměstnance a přetahování zaměstnanců / klientů
-          Zákaz konkurence zaměstnance během a po skončení pracovního poměru;
-          Možnosti zaměstnavatele zamezit přetahování zaměstnanců či klientů zaměstnavatele;
-          Smluvní pokuty a možné postihy zaměstnanců za porušení těchto povinností.
5.     Stávka zaměstnanců
-          Právní úprava stávky
-          Povinnosti zaměstnanců (odborů) při stávce;
-          Limity výkonu práva na stávku;
-          Možné postihy zaměstnanců při nelegální stávce.


Časový harmonogram semináře:

    8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Matěj Daněk, lektor Mzdy, personalistika

Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
14.11.20149:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz