Seminář

Nekalé praktiky zaměstnanců

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Mgr. Matěj Daněk

Seminář Nekalé praktiky zaměstnanců se zaměřuje na nejčastější praktiky zaměstnanců, kterými zaměstnanci porušují předpisy pracovního práva a jednají v rozporu se zájmy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé se v rámci semináře dozvědí jaké jsou konkrétní povinnosti zaměstnanců a jakým způsobem lze zaměstnance trestat za porušení těchto povinností s ohledem na zneužívání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancem, zneužívání technických a telekomunikačních prostředků zaměstnavatele, únik informací a konkurenčního jednání vůči zaměstnavateli. Závěrem se zaměstnavatelé také dozvědí základní povinnosti zaměstnanců při stávkách.

Seminář je určen:

Personalistům, HR manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů.

Cíl semináře:

Seminář se zaměřuje na nejčastější praktiky zaměstnanců, kterými zaměstnanci porušují předpisy pracovního práva a jednají v rozporu se zájmy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé se v rámci semináře dozvědí, jaké jsou konkrétní povinnosti zaměstnanců a jakým způsobem lze vůči zaměstnancům postupovat s ohledem na zneužívání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancem, zneužívání technických a telekomunikačních prostředků zaměstnavatele, únik informací a konkurenčního jednání vůči zaměstnavateli. Závěrem se zaměstnavatelé také dozvědí základní povinnosti zaměstnanců při stávkách.

Obsah semináře:

1.     Zneužívání pracovní neschopnosti
-          Možnost kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem;
-          Povinnosti zaměstnavatele v případě krácení náhrady mzdy;
-          Možnost zaměstnavatele ukončit pracovní poměr v případě porušení léčebného režimu;
-          Problematika při ukončování pracovního poměru z tohoto důvodu a otázka intenzity porušení pracovní kázně;
-          Další možnosti postižení zaměstnance / lékaře dle zákona o nemocenském pojištění.
2.     Zneužívání technického vybavení zaměstnavatele
-          Povinnosti zaměstnanců stanovené zákoníkem práce;
-          Možnost kontroly zaměstnance zaměstnavatelem;
-          Kontrola e-mailové komunikace;
-          Kontrola prohlížení internetových stránek;
-          Kontrola využívání služebních automobilů (používání GPS modulu);
-          Otázka ochrany osobních údajů a role ÚOOÚ;
-          Možné důsledky porušení povinností zaměstnancem.
3.     Vynášení informací
-          Možnosti zaměstnavatele zabránit úniku informací a dat;
-          Otázka ochrany osobních údajů a role ÚOOÚ, ochrana obchodního tajemství;
-          Možné důsledky porušení povinností zaměstnancem.
4.     Konkurenční činnost zaměstnance a přetahování zaměstnanců / klientů
-          Zákaz konkurence zaměstnance během a po skončení pracovního poměru;
-          Možnosti zaměstnavatele zamezit přetahování zaměstnanců či klientů zaměstnavatele;
-          Smluvní pokuty a možné postihy zaměstnanců za porušení těchto povinností.
5.     Stávka zaměstnanců
-          Právní úprava stávky
-          Povinnosti zaměstnanců (odborů) při stávce;
-          Limity výkonu práva na stávku;
-          Možné postihy zaměstnanců při nelegální stávce.


Časový harmonogram semináře:

    8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Matěj Daněk

Matěj Daněk je spolupracujícím advokátem PRK Partners, advokátní kancelář. Vedle praktických otázek pracovního práva, pracovněprávních aspektů právních auditů, hromadného propouštění a kolektivního vyjednávání se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců, zejména v oblasti výkonu práce cizinců, pobytů zahraničních manažerů a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.11.2014

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.