Akademie Dashöfer

Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - pokročilý

Seznamte se s lektorem v krátkém videu níže ↓

Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Pro koho je tato akademie určena

Kurz pro pokročilé je vhodný pro absolventy akademie mírně pokročilé a také pro všechny, kteří se v cizím jazyce domluví, textu rozumí a v práci se setkávají i se složitějším cizojazyčným materiálem (např. smlouvami nebo se účastní jednání). Velký důraz je kladen na širokou paletu odborné slovní zásoby, účastníci se zabývají velkým množstvím různých textů (odborné články, smlouvy, zákony apod.), nacvičuje se ústní odborné jednání, píší se maily klientům či úředníkům a lektor hovoří převážně v cizím jazyce.

Výhody této vícedenní akademie

Absolventi této akademie získají velmi efektivně v krátkém čase mnoho znalostí o cizím jazyce a rozvinou své jazykové dovednosti. Kromě samotného cizího jazyka se výrazně zlepší v porozumění a aktivním použití terminologie pro účetní a daňovou praxi, což je velmi žádaná kombinace. Absolventům se významně zlepší možnosti pracovního uplatnění, neboť zvládnou samostatně pracovat s veškerými dokumenty v cizím jazyce, vyřídit elektronickou korespondenci na všech úrovních a aktivně se účastnit odborného jednání v cizím jazyce včetně prezentace složitější problematiky. Po složení závěrečného testu, v němž je třeba dosáhnout výsledku 60 % bodů, získají účastníci certifikát Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – úroveň 3/3.

Obsah a časový harmonogram

13. července 2020 (pondělí)

Témata jazyková:

 • opakování gramatiky: slovesné časy
 • opakování gramatiky: podmínka
 • opakování gramatiky: trpný rod

Témata profesní:

 • opakování profesní slovní zásoby
 • opakování: psaní pracovního emailu

14. července 2020 (úterý)

Témata jazyková:

 • modální slovesa (vč. kombinace s gramatickými časy)
 • aspekty hovorové řeči: výslovnost, gramatika, slovní zásoba, slang

Témata profesní:

 • slovní zásoba účetnictví – cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu
 • opakování: zásady small talku
 • odborná prezentace I

15. července 2020 (středa)

Témata jazyková:

 • infinitivní vazba
 • skloňování přídavných jmen I

Témata profesní:

 • slovní zásoba DPH
 • simulace jednání, zápis

16. července 2020 (čtvrtek)

Témata jazyková:

 • syntax: opakování a pokročilé struktury
 • skloňování přídavných jmen II

Témata profesní:

 • slovní zásoba ostatní daně (SID, DNV, SD atd.)
 • CV v cizím jazyce
 • odborná prezentace II

17. července 2020 (pátek)

Témata jazyková:

 • nepřímá řeč
 • další vybrané aspekty
 • opakování gramatiky

Témata profesní:

 • opakování profesní slovní zásoby
 • překlad odborného textu (práce s internetem, slovníkem)
 • závěrečný test

Harmonogram jednotlivých seminářů

8:30 - 9:00      Registrace účastníků

9:00 - 10:30    Přednáška

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:15   Přednáška

12:15 - 13:00  Oběd

13:00 - 14:15  Přednáška

14:15 - 14:30   Coffee break

14:30 - 15:00  Přednáška

 

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Kromě kratších výměnných pobytů absolvoval i dva semestry studia na Universität Bonn a semestr jako asistent učitele němčiny na gymnáziu v Irsku. Po ukončení studia změnil kariérní zaměření a stal se asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.7. – 17.7.2020

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.